esvait el somni d'una televisió igualitària

/ divendres, 29 de novembre del 2013 /
L'ordre de tancament de la Radio i la Televisió valenciana que encara emet és dir no a un servei públic de televisió de proximitat en valencià per facilitar la llibertat d'expressió, el desenvolupament plural i democràtic de la societat, promoure la convivència i garantir l'accés dels ciutadans a la informació objectiva, veraç i imparcial. De fet des de la seva creació com a servei públic, aquest ens va estar al servei dels dirigents polìtics del govern valencià, donanbt la informacipo que inreressava a la cúpula dominant i silenciant la que no convenia com el cas de l'accidsent del metro de Valencia de fa set anys. No entrem ara a comentar ni a valorar com molts treballadors del centre emissor van conseguir la feina. Aquesta televisió va voler amagar les emissions de TV 3 ocupant la seva freqüència i després el govern valencià va prohibir les emissions i reemissions de tv 3 en terres valencianes perseguint i sancionant sense contemplacions els actes de l'acció cultural liderada per Eliseu Climent.La televisió valenciana va seguir durant els seus anys de vida una política de dispendi, sobrecostos i de sous elevats pels càrrecs, endeutant-se, oblidant que era una televisió pública. Ara es dona com la història d'un fracàs col·lectiu o la fi d'un caprici de govern. El servei públic de radio i televisió valencians van deixar des de un bon principi de donar compliment als objectius fundacionals i que la llei constitutiva els va asignar. Van necessitar un botafumeiro de mviment constant i ple d'incens pels actes i decisio0ns del govern valencià, desinformar la societat, empobrir la cultura, omplir la parrilla de programes escombreria. Quan ordenen el seu tancament definitiu els treballadors, molts amics del givern valencià s'han rebelat, la rebelió de voler seguir. Però al final de la seva vida honrant la llibertat d'expressió, emeten dient la v eritat, denunciant les porqueries i la corrupciò, oferint a la opinió pública les informacions fins aleshores amagades i silenciades. Del somni, al mal us hem passat a una mort digna en el moment en que fins i tot el botxí designat s'ha negat finalment a desconectar els cables i tallar la conexió.Ha acabat sent una televisió del poble. Però desprès d'una nit de vetlla, per ordfe judicial s'ha produït el tancament de la televisió valenciana, 1.600 treballadors han perdut la feina a València i s'ha acallat la que ara era la veu del poble. Ha quedat clar que no és obligatori mantenir una televisió pública encara que l'esforç dels seus treballadors la pugui fer rentable.

l'ideologia del bé a la humanitat

/ dijous, 28 de novembre del 2013 /
La senyora Alcaldessa de Madrid ha manifestat avui que la ideologia del seu partit és la que ha fet més bé a la humanitat. El seu partit és el que ha posat en vigor a Espanya una reforma laboral que permet acomiadar els treballadors amb baix cost. Aquesta reforma també permet esbotzar els covenis col·lectius. Aquesta reforma ha fet crèixer la pobresa i les insolvències en les llars dels treballadors i les classes mitjanes. Aquedsta reforma també ha obligat a mlts joves a marxar d'Espanya per trobar feina a d'altres països i a molts immigrats a tornar a les seves nacions per què a Espanya passaven de pobres a miserables, d'estalviadors a omplir les peticions d'ajuts socials i beques menjador pels fills. Ignoro quina és la ideologia que permet tot aquest desgavell, suïcidis inclosos, doncs no crec que existeixi una ideologia de bé amb aquestes situacions de destroça social, de reaparició de la tuberculosi, i menys que ho aprovi una orientació inspirada en el cristianisme. E-cristians hauria de dir alguna cosa sobre el que pensa de la dreta autoritària, el caciquisme, el quasi esclavatge social, la intolerància i la corrupció que no han significat mai el progrés social ni el bé de la humanitat. No oposar-se a que el sistema permeti concentrar la riquesa en unes poques mans i permetre que els serveis públics siguin gestionats per empreses privades amb l'afany de lucre per davant vol dir dificultar l'accés dels ciutadans als serveis amb criteris de qualitat amb independència del cost, d'igualtat, gratuïtat i universalitat. La humanitat vol sens dubte solidaritat, respecte, tolerància, serveis socials, educació per superar-se, drets humans. Es aquesta la ideologia del partit que governa Espanya?. La resposta és clara. No és una qüestió d'ideologia, és una qüestió de sentit humanista, de facilitar el lliure desenvolupament de la persona humana i la seva dignitat amb independència de la situació o classe social de cada individu.

la moreneta símbol maltractat per l'ambició caganera

/ dimecres, 27 de novembre del 2013 /
Ha saltat a les notícies l'aparició de la moreneta caganera entre els caganers de nadal. Ja hi han posar en Pau Casals, el Papa Francesc i ara per arrodonir les novetats d'enguany, la moreneta. L'imatge de la Verge és un símbol patriòtic. No podia ser maltractada com han fet els industrials que només han pensat que seria negoci treure la moreneta caganera,com podrien ser-ho també el Sr. Rajoy, la Sra. Merkel, el President Obama i el mateix Mahoma. Però hi han figures que no faran per què saben que la reacció pública i de dirigents religiosos d'altres països com els musulmans no seria la mateixa que la de les soles queixes verbals d'uns bisbes i el Monestir de Montserrat. El fet de posar al mercat dels caganers la moreneta caganera és pot considerar una ofensa a la religió, una manca de respecte a un símbol religiós d'una bona part de la societat catalana, de creients i no creients, però fidels a la terra i a les coses de la terra.El fet immoral no podia pasar desapercebut per la opinió pública. Acaba sent el reflex d'una pèrdua de valors i de manca de principis en els industrials i els clients dels fabricants que els han permés apujar el preu dels caganers desprès de l'escàndol. El negoci no té escrupols dels sentiments ni de les creences religioses. El fet confirma el que diu el Papa i a nosaltres ens pertoca lluitar contra el maltractament dels nostres símbols patriòtics com podria ser-ho per altres la Verge del Pilar, la Verge de la Candelària o la Guadalupe mexicana. Podriem posar en marxa unes mesures cautelars demanant al Jutge que paralitzi fabricació i vendes d'unes reproduccions modificades amb manca de respecte a la integritat de l'obra d'obra artística i religiosa antiga que té un significat de monument històric digne de protecció moral. Els drets morals són imprescriptibles, encara que l'obra pugui ser reproduïble. El dany moral és evaluable. El Banc dels aliments podria trobar compensació en el pecat de l'ambició caganera. Ara s'hauria de veure qui és el titular de la imatge de la Verge i si és la Generalitat, doncs patrimoni històric ja té una feina per fer amb urgència. La Verge de Montserrat no pot acabar fent de caganera i motiu de mofa i escarni. Però no cal criminalitzar, no és l'esperit de la Església. La crida a la defensa de la moral pública no precisa de accions policials ni judicis per delicte. Una demanda civil pot ser suficientment efectiva i ràpida. El món criminal queda ara pels corruptes, els traficants de drogues, els estafadors, els pederastes, violadors i traficants de dones, els responsables de violència domèstica. No afegim la violència moral ni utilitzem la moralitat ni la sensibilitat espiritual per guerres sectàries. El sectarisme per molt que es digui cristià tampoc és amic de l'esglèsia de la reconciliació i del perdó.

no renunciar a les llibertats i drets

/ dimarts, 26 de novembre del 2013 /
Ara ens recorden que noi ens autoritzaran el referendum. Ens diuen constantment que no està previst a la Constitució i9 tanquen la discussió d'aquesta manera. És present el que va dir el dirigent socialista Felipe Gonzalez el 20 de desembre de 1989 quan va rebutjar que es pogués reformar las Constitució per incloure el dret a la autodeterminació, treient importància al fet de la reunificació alemana quan a la cimera europea d'Estrasburg es va reconèixer el dret a la lliure autodeterminació com un dret democràtic irrenunciable. A Catalunya seguim creient en en les idees de llibertat, els valors democràtics, els drets humans, la solidaritat social i el futur de Cartalunya com a nació dins d'Europa.La triste realitat és que avui encara som un poble sense sobirania i quan comencem a declarar alguna cosa parlant de subjecte polític ens porten corrents al Tribunal Constitucional per què ens diguin el contrari. El problema també rau en aclarir quin costat està la raó, si en el de la llibertat o en el de la intolerància per llei impossibilitant el nostre futur nacional lliure, sobirà i solidari com tamb´ñe deia Josep-Lluís Carod-Rovira en un article titulat <> publicat a l'Avui el 17 de Desembre. El dret d'autodeterminaciò recordava Carpd-Rovira el va reconèixer el 1960 l'ONU en la seva resolució 1514, no considerat com un dret basat en la geografia ni en el passat colonialista, sinó en la democràcia. I quan tot es nega, quan la llei apareix com la voluntat contrària al desig de la societat, desconeixent les reclamacions dels ciutadans, la mateixa llei, però la de la democràcia faculta als ciutadans per intentar alterar democràticament l'equilibri fictici creat per una llei contrària a la voluntat popular, doncs la llei i l'Estat han d'estar al servei dels ciutadans, com un servei social, no la ciutadania al servei de l'Estat o de qui el governa. La situacipo en ple 2013, torna a ser la mateixa, amb la diferència que ara tenim un govern conservador al poder, amb majoria absoluta.

una democràcia al servei de la persona

/ dilluns, 25 de novembre del 2013 /
El que explica el Sr. Solbes en el seu llibre de memòries la democràcia que vivim a l'Estat espanyol qu'ara diem Espanya, ha sigut una democràcia que no ha complert la seva obligació de garantir els drets de les persones abans que la força de l'economia i els mercats. Han supeditat uns i altres el funcionament de la democràcia als interessos dels mercats i les institucions financeres. Durant anys no han sigut capaços de canviar i ara que es desfan en elogis de la seva política es troben quie al mateix temps el poble surt al carrer per deixar-lis constància de les protestes col·lectives per tot. Les topades entre decisions del govern i protestes permeten entendre que la política actual tapant les seves vergonyes no és capaç d'adaptar-se a la realitat social ni a les reclamacions del poble. La democràcia que ens varem donar amb l'acceptació de la Constitució de 1978 ha esgotat les seves possibilitats. La via partit-parlament-govern que va semblar la correcta ara no ho és. Les noves generacions rebutgen el sistema creat sota el règim franquista que va romandre durant l'evolució democràtica del mateix règim. Però ni el règim ni el resultat de la evoluciò del mateix han instaurat cap sistema defensor dels drets de la persona en la pràctica diaria excepte en els textes legals d'adequació a Europa. Els interessos a protegir han sigut i continuan sent els de les cúpules del poder i les seves relacions i protegeix. Encara segueix la lluita per una democràcia al servei de la persona. La democrpàcia quen no serveix els drets indeividuals i els interessos col·lectius pel progrés social, deixa de ser una democràcia al servei de la persona per convertir-se en el que és ara, un instrumenmt de defensa d'interessos que no són els del poble. Varem creure que la Constitució faria l'Estat democràtic, i el resultat és que la Constitució no ha potenciat la implantació de la democràcia, sinó el poder de l'Estat sobre la democràcia, el poder dels interessos que hi han damunt i al voltant de l'Estat.

aquesta democràcia no la volem

/ diumenge, 24 de novembre del 2013 /
El món digital bull de gent i notícies de protestes multitudinàries contra les decisions dels governants. Ara tancament d'empreses, ara acomiadaments barats d'acord amb la llei de reforma laboral, ara privatitzacions de serveis públics, ara despesa incontrolada de les Institucions, ara lleis limitadores dels drets i llibertats fonamentals. No ens agrada aquesta democràcia que no veiem al servei del ciutadà. Sembla una democràcia amb corsé, cada vegada més retallat per mantenir quietets els rondinaires. De cop ens vé a la memòria els fets de 1976 quan els serveis policías van rebre l'ordre de disparar contra una concentració de treballadors, els morts del Besós, Montejurra, els Advocats assessinats a Atocha. Noms de col·laboradors del franquisme están implicats en tots els fets violents contra la democràcia. I encara s'atreveixen a parlar de reconciliació i a negar la veritat histórica de la permanent persecució dels que defensaven les llibertats, de la oposició democràtica i pacífica que va acabar exiliada a l'estranger, com Gil Robles després de l'abraç de Munic amb Rodolfo Llopis o en el desterro a Fuerteventura, com Fernando Alvarez de Miranda. I quan hi va tenir segur va tornar Santiago Carrillo triomfant, mentres les classes treballadores, el moviment obrer i els estudiants lluitaven obertament per la recuperació de les llibertats i la democràcia perdudes sota el franquisme. Durant aquests temps passats, la burgesia catalana involucrada directa o indirectament amb el règim per mantener els seus negocis, s'allunyava del moviment treballador i rebutjava col·laborar en la lluita pel canvi polític per no voler pagar factures de solidaritat. Aquesta burgesia és la mateixa que es va aprofitar de la democracia i dels nivells d'abundància coneguts fins els anys 80, la mateixa que va amagar els guanys i patrimonis en sicav, a Suissa i en paradissos fiscals.

Por a la llibertat i la democràcia

/ dissabte, 23 de novembre del 2013 /
El que està fent-se palès amb l'actuació del govern espanyol és la por a la llibertat i la democràcia. Quan un 10% de la població catalana viu amb ingressos per sota de l'anomenat llindar de la pobresa, o sigui 654 euros mensuals i l'Estat no dona cap cas per resoldre la situació que es trasllada a programes populistes de televisió a la cadena estatal i a les donacions de Caritas i el Banc dels aliments, a més dels menjars a les parròquies gràcies a la caritat dels fidels i els allotjaments temporals disposats per els municipis, es revela l'existència d'una política social deficient, conduïda d'una manera molt discutible i sense sentit social. Cal afegir a aquesta realitat el mig milió d'immigrats que han tornat al seu país d'origen més els centenars de milers joves que han hagut de marxar fora d'Espanya a trobar feina a d'altres països. Pobresa, desigualtat, corrupción i manca de credibilitat dels partits polítics tradicionals nascuts a l'empara de la Llei per la Reforma Política de 1976 i la Constitució de 1978 són els factors que donen vida a un règim caducat que governa el sistema de sempre. La mateixa minoría que governava l'economia espanyola al final del franquisme, els empresaris colaboracionistes, els que a Catalunya están contra el sobiranisme, segyeixen ampioant les diferències entre pobres i rics, concentrant la riquesa en poques mans, sense importar-lis el tancament d'empreses, la pèrdua de llocs de treball, l'augment de la misèria vergonyant i els suïcidis no declarats. El partit en el Govern acusa els altres de no fer res per acabar amb la crisi, quan ells no fan altra cosa que facilitar el tancament d'empreses i acomiadaments barats dels treballadors, la caiguda dels serveis públics de sanitat i educació, l'inseguretat general. El control democràtic és ionexistent quan la oposició avui es diferencia ben poc del govern i són les plataformes socials les que han de moure les reivindicadions socials, el clam general contra la injustícia social. I encara s'atreveixen a dir que el govern català no fa res contra l'atur negant-li les competències de tot ordre que necessita, no dialogant, practicant la política d'ofec econòmic de Catalunya, boicotejant les activitats exteriors de la Generalitat, facilitant en canvi les de les altres autonomies que no discuteixen la sobirania d'Espanya per atraure inversió estrangera als seus territoris abans que a Catalunya. I ara amb una nova llei que limiti el dret de vaga també es voldrà impedir que els treballadors surtint al carrer a manifestar el seu descontentament, limitar el dret de protesta que és un dret democràtic innegable. Manipulant també l'opinió pública, queda evidenciat que el Govern espanyol i els interessos econòmics que protegeix tenen por de l'exercici de la llibertat pels ciutadans, pels treballadors de totes classes. Restringint les llibertats d'expressiò, manifestaciò i vaga queda tanmateix evidenciat que el Govern té por de la reacció social en una democràcia que posa en qüestió el sistema i el règim polìtic que el sosté, uns partits contaminats dedicats a fraccionar la lluita social participant de la bombolla de les subvencions practicada pels conservadors des de temps del govern Aznar.

donar per fer un món nou

/ divendres, 22 de novembre del 2013 /
Avui fa cinquanta anys que fou assessinat el President John Fiotzgerald Kennedy a la ciutat de Dallas. Fou un President jove, amb il·lusió de fer un país nou. Va demanar als americans que pensessin que havien fet pel seu país en lloc de demanar que feia el seu país per ells. Kenedy va tenir dos seguidors importants, un el seu germà Robert, l'altra Bill Clinton. I ara Obama, l'home de l'audàcia posible. Robert Kennedy volia construir una nova Amèrica. Clinton va entendre que només serien amb una accipo solidària constant per ajudar a aixecar-se els països emergents i els que encara vivien en el retard i la miseria. Clintion sabia que tots hem de treballar per canviar el món, ijmplantar sistemes polítics de pau i fer desaparèixer les desigualtats. Robert Kennedy va atacar les contradiccions d'un sistema que encara continua portant a la presó els que tracten la marihuana i no som capaços de prohibir el tabac. Vivim en un sistema que treballa contra el progrés i no ens adaptem a la evolució natural de les coses. Es va manifestar contra la guerra del Viet Nam quan es va adonar que la guerra es perdia per manca d'unitat i d'esperit comunitari amb el poble de Viet Nam en l'afrontament amb el món comunista. També va veure un nou camí en les relacions amb Xina reconeixent l'error de voler aïllar la Xina del món.

paradigma penal i seguretat

/ dijous, 21 de novembre del 2013 /
Que la seguretat s'hagi de solucionar amn tècniques repressives, captació i gravació d'imatges, sancions coercitives i reforçan la llei penal, posa de relleu que la solució social dona un pas endarrera. Tant la dreta com l'esquerra participen de les mateixes solucions. Aquesta participació ha afeblit la frontera ideológica entre les dues maneres de veure a cosa pública i trobar solucions per aquesta problemática. Podem tenir visibles les imatges d'altres temps de les forces de l'ordre públic carregant contra les manifestacions de treballadors demanant un horari laboral adequat a la societat actual, un salari digne i unes relacions laborals entre persones. Pot ser que les imatges ara tornin, però amb aparells de fotografia i quaderns de multes. Recaptar per l'Estat és l'important. Manifestar-se, protestar, queixar-se tindrà un preu. Alliberar-se escridassant càrrecs, diputats i policies d'una situació que la naturalesa del manifestant consideri indigne pot arribar a tenir tracte de delicte. S'hauran de dir delictes d'alliberament intel·lectual. La llibertat d'expressió i les paraules habituals en aquests estats de coses ara tindran per llei categoría de fets sancionables contra la doctrina que fins ara tenia el Tribunal Suprem en els delictes d'injúries. La llei com a expressió de la força del poder acaba canviant les doctrines i els criteris socials.

l'autoritarisme és un fet

/ dimecres, 20 de novembre del 2013 /
Diguin el que diguin a Madrid, no podrán negar que el Sr. Aznar ha demanat que es torni a posar en vigor un article al Codi Penal pensat per les reivindicxacions del Paìs Basc que permetria portar a la presó el President de la Generalitat de Catalunya. Aquesta manera de fer és l'únic debat que coneixen els cercles del poder amb Catalunya. La política de l'amenaça és constant. La idea d'omplir les presons amb els catalans desafectes de l'Estat espanyol és l'objectiu d'alguns nostàlgics del franquisme. Acaben per abraçar la dictadura com la millor eina contra Catalunya. Encara que el desmenteixin des d'el Govern Central, no ha sigut un bon presagi la proposta de llei les sancions administratives per anar més enllà dels ja estrets limits a la llibertat d'expressió i de manifestaciò del Codi Penal. Malgrat les protestes de la oposición d'esquerres, el President Rajoy defensa que s'ha de defensar l'ordre i la llibertat de les institucions. Segons ells manifestar-se i protestar és anar contra la llibertat de les institucions. L'evolució de la democracia española cap un sistema autoritari és un fet innegable. A més de les desigualtats socials, l'empobriment d'una bona part de la societat en nom de la millora dels drets laborals i la reforma de les pensions també és un fet. Sens dubte, aquest Govern legisla per permetre els guanys de les empreses. El desencís, més que desengany de la ciutadania també és un fet. Esperem que arribin a entendre que la dictadura és el millor regal que ens poden fer, és com el só de les campanes tocant a somatèn. Aquest és el veritable estat de la nació que haurien de discutir al Congreso de los Diputados. El que passa a Venezuela en sentit d'aparença revolucionaria, no és un invent gaire llunyà d'Espanya, però en sentit radicalment contrari, en nom de la democràcia a més.

el tunel de la ingenuïtat

/ diumenge, 17 de novembre del 2013 /
El PSC pel que veiem a les notícies s'ha convertit en un partit i una política que s'allunya de les tesis sobiranistes de Catalunya. El seu Consell Nacional ha acabat per aprovar una única via de propostes a un partit espanyolque no acepta discutir res que pugui sonar a independentisme. Els crítics, és a dir els sobiranistes catalans, queden apart, en minoría. I al mateix temps Mariano Rajoy ha tornat a recordar davant les joventuts del PP que la unitat d'Espanya és innegociable. I això passa després que des de Madrid i des de Catalunya ens diguin una i altra vegada que el dret a decidir no està escrit a la Constitució, la consulta és imposible, que no es farà, que la única cosa que podem discutir és un nou encaix econòmic dins d'Espanya sense tocar res, sense canviar la Constitució, allò que ens aprovi el partit que disposa de la majoria absoluta al Parlament espanyol, el partit que defensa que els articles 1 i 2 de la Constitució són intocables, el partit que ens recorda a travers el President Rajoy que la Constitució no es modificarà. La pregunta és qui es trova en el túnel der la ingenuïtat, doncs tot un poble pensa diferent, tot i que la Conferencia episcopal espanyola ens ha dit que és inmoral parlar de secessió quan les entitats religioses catalanes diuen el contrari i el Papa Francesc ha acabat per demanar informació del que passa a Espanya i a Catalunya en el momento enm que es fa pùblic que el vell President Aznar va intentar conseguir que el Papa anterior no nomenés un bisbe català per succeïr el de Barcelona Mossèn Carles, i ara deuen fer el mateix per la successió d'en Martinez Sistach. Tot es juga entre mals entesos discriminacions, exclusions, política demagógica, negacionisme de la realitat plural, la lluita per castellanitzar Catalunya i eliminar el pensament catalanista. La corrupció dins i fora dels partits, la dinamitació de la divisió de poders, els congresos d'aparador, les deutes dels partits amb els bancs, han servit de molta ajuda per arribar a aquest atzucat. La política actual sembla un joc ingenu. L'atomització política catalana ja és un fet, la presència política unionista i anticatalana al propi Parlament de Catalunya no es pot deixar de considerar. Ens cal sortir del túnel de la ingenuïtat i entendre que des de Madrid tot un aparell treballa per aturar el somni sobiranista de Catalunya. Lo primer será una llei de transparència del que convé, lo segoin una llei de reforma de l'administració local per recentralitzar tot el possible i no tocar la divisió del territorio en Provincies. El reformisme del Govern espanyol és un reformisme pel retrocés polític, encara que el President Rajoy parli de futur. El futur és l'adopció de les noves tecnologies, potenciar la formació professional i l'educació, i el sentit democràtic, el diàleg i la virtud del respecte a la diversitat. No podem seguir la política com el retard en arribar a la democràcia de transició. Millor que comencin a pensar que la nova transició ja ha començat, tot i que diuen que han vist la llum al final del túnel i que amb la sobirania dels espanyols no es juga. De frases fetes no es fa conreu de futur.

honor contra indignitat

/ dissabte, 16 de novembre del 2013 /
Morts amb honor per la indignitat de l'odi i el feixisme dels seus botxins esperen que es recuperin els seus cossos perduts per vorals per trobar el descans merescut en els cementiris del respecte i de la pau merescuda. Càrrecs institucionals que tenen molt a veure amb el saqueig dels diners públics intentaran perdre la memòria i tirar aigua al vi per tapar el que l'opinió pública ja sap, com també es pronuncia la fiscalia de les Balears per impedir que la Infanta Cristina s'hagi d'explicar com imputada en el procediment nóos, abans de conèixer el resultat de les darreres investigacions fiscals, deixant sol el Jutge i les acusacions particulars que volen aclarar la veritat sobre les seves presumoptes responsabilitats. La corrupció es destapa a molts sectors més enllà del polític i la construcció. No passa res quan un partit és declarat responable civil subsidiari d'un cas de corrupció o són imputats responsables econòmics. Algun dirigent acabarà anant a la presó com ja ha passat amb Unió Mallorquina. Però la gent calla i mira cap un altra lloc. Al cap d'unes poques setmanes ja no s'en parla, El que no s'entén és que tot investigant el volum de les operacions d'evasió de capitals no s'aclareixi mai el veritable l'origen dels diners de que disposen els suposats corruptes i els corruptors. Tampoc sabem si ha aparegut algún diner dels que es va endur el senyor Roldan, o si el banquer Mario Conde ha tornat alguna cosa del que diuen va distreure. Tampoc entenem el que està passant amb els casos també considerats desgràcies, que afecten el medi ambient, els accidents ferroviaris, les construccions institucionals i la lentitud judicial en prendre iniciatives per asegurar les proves i les investigacions dels procediments. Alguna cosa no funciona en l'administració, o fallen les persones i l'aparell o falla la sensibilitat i la capacitat descriptiva i d'anàlisi dels fets. L'Estat s'en surt massa ben lliurat cada vegada que es descobreixen vies de responsabilitats, sigui una manca de senyals, un pont mal construït, unes obres sense revisar com cal, un canvi de qualitats en els materials, una instal·lació deficient. El sentit de responsabilitat desapareix poc a poc. El que importa és conseguir el màxim d'avantatges, luxe, diners fora d'Espanya, llibertat per fer i desfer sense donar comptes a ningú, hisenda inclosa. L'honor no importa, la dignitat menys encara. El que importa és fer fortuna, encara que sigui enganyosa o sense origen conegut, sense honor i amb indignitat. El tot per la pasta rebaixant els sous dels treballadors a condicions de esclavatge per continuar tenint beneficis les empreses, acaba sent una divisa o símbol d'una societat que pateix una greu malaltia de descomposició social. La indignitat i el deshonor en són la bandera.

hipocresia polìtica

/ divendres, 15 de novembre del 2013 /
La selecció española de futbol, la de la Reial Federació española de futbol ha arribat a Malabo, capital de la Guinea Equatorial per jugar gratis a més un partit de futbol amistós amb l'equip de Guinea. L'acte esportiu seria d'agrair i per felicitar la selecció española si no ens trobesim amb que el President del país és un dictador que tothom sap no respecta els drets humans i sembla no tenir la conciència neta de moltes coses. De cap de les maneres podía Espanya aceptar participar en una festa que será utilitzada com instrument propagandstic d'un sistema dictatorial. De cap de les maneres podia permetre el Barça que una part de l'equip català vagi a Malabo a retre homenatge a un dictador, siguin quins siguin els interessos de l'Estat o d'alguna important empresa en aquesta història. El govern espanyol, una vegada més, s'arrenglera amb els contraris a la democràcia i els fan el joc. Mal precedent fou que el Barça acceptés portar publicitat de Quatar, una dictadura àrab. Mal camí empatitzar amb les dictadures. Fan germanor ràpidament amb la corrupció. Mal servei a la causa democrática i a la lluita pels drets humans a Àfrica. Mala relació la dels equips de futbol d'una democràcia amb una dictadura. Mal camí establir la tolerància amb les dictadures. Mal camí voler donar imatges de llibertat quan no existeixen. Mal camí pel Barça treballar amb dictadures.

Estat, llei i prudència

/ dijous, 14 de novembre del 2013 /
Diuen els historiadors que en els temps d'Aristòteles el dret i la política foren concebuts com branques de la ética. Les lleis eren motivades en laèticva com a fonament. Amb els romans l'Estat fou concebut com un motllo del que era indiferent el contingut que fa nèixer el moviment, llibertat i voluntat dels ciutadans. El dret romà va crear el ius Gentium transforman el dret propi per l'acció de l'estranger, transformant l'Estat en un Estat internacional. Roma va dsenvolupar el dret privat, la independÈncia dels individus davant la comunitat política, nous motllos formals que havia d'omplir la voluntat canviant, convertint-se el dret en una cosa relativa, amb independència del principi ètic. La manca d'ètica i de moral va obrir la porta a la corrupció que es considera l'inici de la caiguda i destrucció de l'imperi romà en abandonar la vida senzilla i familiar, el sentit d'ordre i el formalisme que va permetre el despotisme de l'imperi i la influencia de l'estoicisme fins a l'arribada del cristianisme. Avui voldriem creure que el coneixement de la llei condueix a la prudència, també voldriem que el costum tingués prevalència davant una llei no clara. Hem implantat noves lleis abolint-ne d'anteriors i nous costums importats que substitueixen els tradicionals usatges. Hem seguit un camí cap a la implantació de la hegemonía legal que funciona com un control únic, facilitat pels mitjans de comunicació que fent ús d'una llibertat pròpia crean la opinió pública segons convé informar o no informar, treballant per un model de desviaciò informativa distorsionada i exagerada, presentant moltees vegades les vagues en defensa dels drets socials i el salari digne com un inconvenient o molèstia pel públic. Anem creant d'aquesta manera missatges i notícies construïdes de manera rutinària, al marge de si és correcte o deformada,com a nou marc de la vida social. El que importa és el ritual del consens en generar un nou discurs sense dissensió. La prudència desapareix en els productors del nou marc social i aparèix forçosament en els usuaris, eliminant les discrepàncies. Cal acabar veient tots el mín des de la mateixa perspectiva, imposar una nova disciplina social, seguir considerant l'Estat com el motllo que omplim amb models de poder. Ni l'Estat ni la llei venen acompanyats de la virtud de la prudència, quan la ètica i la moral han sigut apartades de la lectura de la llei, quan els vells costums i usatges anteriors a la llei són abolits en nom del poder, per molt que es parli de llibertat i d'estat de dret. Tractar la llei com a instrument de poder sense considerar la dignitat de l'individu i respectar-la és seguir tenint oberta la porta de la corrupció i del desguaç social

la incertesa del que passa avui i demà

/ divendres, 8 de novembre del 2013 /
Ho va dir ahir el mestre Josep Mª Bricall donant una conferència sobre economía. Vivim en la incerteza i ens hem d'acostumar a viure en una societat on res no és cert. Ens va dir que és un error creure que la inversió genera riqueza com passava fa sixanta anys. Els temps són diferents i la realitat també. L'economia d'avui no és la mateixa d'ahir. Tampoc és correcte dir que s'ha acabat la crisi quan segueix un 25% de treballadors a l'atur, quan la gent jove no troba feina a la seva terra i ha de marxar. A més el deute públic existeix i s'ha de pagar. I viure endeutat com a país no és una solución.Les dades del Fons Monetaro Internacional ja han presentat un retrat prou clar de la situación española com per creure que tot anirà millor. No ens podem creure els missatges de que tot va bé que deixen anar des de un govern gens favorable al debat i la reflexiò externa de la situació que vivim que a més deixa que les farmàcies catalanes no puguin adquirir dels distribuidors i fabricants els medicaments que necessiten per donar atenció als malalts que li demanen amb la recepta a la mà. No ens podem c reure un govern que permet que es gastin diners necessaris per l'atenció social en la gespa d'un camp de golf d'unes instal·lacions militars o que una germandad d'exlegionaris s'aprofitin de terrenys de propietat pública sense pagar res per l'ús i el manteniment. Per credibilitat un sistema,a que no dina solucions a la manca de democràcia interna dels partits i permet que els partits polpitics visquin endeutats sense tornar els crèdits que van demanar per anar a les eleccions o mantener la seva estructura operativa. La política tampoc pot viure en la incertesa xce les coses que es fan i es desfan. Manca visió, manca solidesa, manca generositat i "amplitud de miras" com dirien alguns castellans. Però el que més clar veiem és que volen privatitzar serveis públics. A Valencia, la televisió autonómica. A Catalunya la publlicitat de la televisió i una part dels parkings públics de l'Ajuntament de Barcelona, a més de les funeràries que passarà a ser un sector de llibertat de competencia. És posible que també s'intenti amb la red hospitalària.L'educaciò ja veiem com depèn de la iniciativa privada més que de la pública.Els estalvis durant anys no servirán per gran cosa acumulats a les caixes i comptes bancaris. Una vegada més es voldrà que l'economia rebi una injecció de diners dels petits estalviadors, mentres la banca conserva els seus diners dipositats al Banc Central Europoeu. Com deia en Bricall an començar la seva conferència, la economia és fràgil. Existeixen riqueses fictícies i no es partrocinen les veritables. La incertesa és real.

Catalunya/Madrid, per unes relacions de govern a govern

/ dijous, 7 de novembre del 2013 /
Si algú ha explicat amb tot detall les relacions que corresponen mantener amb Madrid a un govern d'un país com Catalunya, fou l'ex Conseller Josep Mª Bricall amb el seu llibre <

quan els periodistes perden la llibertat

/ dimecres, 6 de novembre del 2013 /
El que ha pasat a la televisiò valenciana ui el que passarà a la televisió de Madrid no ens ja de sorprendre. La comunicació de la gent que governa amb una perspectiva conservadora és la de la mentida, no donar la informació adequada i real, dissimular el que no convé a qui té el poder. Per els conservadors la llibertat d'informació sempre proclamada es troba amb un fossar massa ample amb la realitat. La política de conveniència és la que dirigeix els mitjans de comunicació de masses. Els periodistas que es creuen lliures no deixen de ser uns assalariats que depenen d'una obligació d'obediència que finamenta el seu poder en la precarietat. Proclamar la democracia ni vo dir que es posin en pràctica els seus principis. Els primers en rebre pressions polítiques i econòmiques són els mitjans siguin de premsa, siguin els audioviosuals. La prudència avui es situa davant de la intolerància dels poders centrals. Les aparences de llibertat contra les llistes negres, la repressió i la censura dels interessos del poder no impideien que qui té el poder absolut vulgui que li dnin la raó de tot i que els mitjans destaquin les seves posicions pontificals. Els periodistas no han de respectar la veritat, la veritat és la versió oficial. La curiositat, el voler saber indispoosa el periodista amb qui dona la informació que convé difondre. Respectar la veritat només es pot fer en una situació de total llibertat que no es troba en els països controlats per partits únics, amb monopolis de poder on no s'admet la crítica, on els límits a la llibertat d'informació es confonen amb la responsabilitat individual del comunicador en nim de la seguretat de la nació i de l'ordre públic.L'ètica i la cohesipo social són altres instruments limitadors der la llibertat del periodista definits segons la ideologia que governa un territorio. No és el mateix parlar de crims contra la humanitat i de racisme en clau neutra que protegir les persones contra es abusos de l'Estat. El tancament de la que els treballadors rebelats a Valencia diuen la televisiò del poble, fins ara del Govern valencià, significa també la desapariciuò d'un mitjà de gestió anterior molt discutible, pero que va popularitzar i mantener el català valencià com a llengua de comunicació.Ara els treballadors denuncienels mitjans dirigits pels conservadors com corrupció, mentides, manipulacions informatives, contaminació en definitiva. Sigui el que sigui, el que és cert és que la roba bruta ja no es renta a casa. El tancament de la televisió valenciana a més d'un cop contra la llibertat d'expressió i els drets limgüístics és també un avís pels endollats del sistema de que el poder està disposat a sacrificar pels seus interessos de governança qualsevol mitjà que trenqui amb la disciplina imposada o es giri contra el poder. Subvencionats, atenció! L'autocensura és més viva que mai.

el vell imperi contra Catalunya

/ dimarts, 5 de novembre del 2013 /
Avui el radicalisme nacionalista espanyol s'ha fet fort al Senat. El President Mariano Rajoy li ha dit a l'ex-President i Senador Sr. Montilla que Espanya no és negociable i que tampoc hi haurà reforma de la Constitució. L'excusa per l'empara de la resposta ha sigut que la proposta de reforma no formava part del seu programa electoral, i la unitat d'Espanya és indiscutible i innegociable. Rajoy també ha dit no al federalisme, mentres l'ex president José Mª Aznar amenaça amb tornar a la primera línea en una entrevuista que publicava diumenge el suolement dominical de l'ABC. Una vegada més el President del Govern espanyol ha dit sense dir-ho amb totes les paraules que no hi haurà cap negociació amb Catalunya, que no autoritzaran cap consulta a Catalunya i no permetran l'exercici del dret a decidir que reclamen els catalans, que no reconeixeran la independència de Catalunya si es proclama unilateralment. Tant sols els queda susoendfe l'autonomia cartalana a partir del momento en que el Givern de Catalunya anuncii la consulta amb la pregunta. Catalunya té judicialment negat a Espanya el seu carácter de subjecte polític i el seu reconeixement com a nació. La sobirania de Catalunya sobre el seu teritori històric li és negada des d'el momento en que l'Estatut actualmente en vigor es converteix en una llei administrativa més de l'Estat, sense contingut polític en lloc de regular les relacions entre Catalunya i Espanya.La posiciò d'Espanya, seguint les paraules del President Rajoy és de total enfrontament amb el Govern català. Faran el que sigui per fer fracasar el pla sobiranista català. Els missatges de por, les desercions dels empresaris catalans amuinats per possibles boicots com el cas Freixenet avui, i no fa pas tant altres considerats com els poderosos son mals auguris. Tot depén de la posició de fermesa del poble i de la necessària unitat dels partits polítics catalans en un programa mínim de defensa de la supervivencia de Catalunya com a poble ara que ja sabem que Europa considera que la qüestió catalana és un problema intern d'Espanya i Espanya posarà tits els seus mitjans a treballar per desfer el que la consciència democràtica catalana majoritària ha dit en els darrers anys en les dues darreres eleccions com també amb mobilitzacions ciutadanes. A Espanya com ja comencen a legislar a Balears, molesten la llengua, la cultura i els símbols de la catalanitat. Aviat haurem de revitalitzar les associacions protectores de tot lo català. L'Imperi no es desfarà de l'anima cartalana, ni de la llengua, ni de la cultura, no dels símbols. Ni la força, ni les lleis injustes i discriminadores que puguin fer podrán amb els drets històrics de Catalunya a la seva llibertat com a poble i desenvolupament nacional. Les victòries militars i les imposicions no són garants de res i l'Imperi que es va desfer ho sap ben bé, encara que el Presidemnt Rajoy es pensi equivocadament que les pocicions i actituds imperials són suficients per parar els catalans. El que no volen entendre a Madrid és que el poder absolut pot arribar a fer inviable la mateixa democràcia.

manquen senyors de la polìtica

/ dilluns, 4 de novembre del 2013 /
Amb Solé Barberà va desaparèixer un señor de la política com ha dit en Josep Lluís Carod Rovira en un acte de record de l'advocat i polític celebrat a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Solé Barberà savia que tota democràcia que succeix una dictadura es trova amb dificultats insospitades si no neteja la vida política dels col·laboradors de la dictadura. Som una democràcia vulnerable construida pels homes forts del franquisme transformats a demòcrates que van impedir la ruptura en posar en marxa el procès per la reforma política cap una democràcia representativa de caire parlamentari sota l'equilibri i moderació d'una Monarquia. La lluita pels drets socials s'entenia que exigia una democracia, i era necessari sortir quan abans de la dictadura una vegada mort el dictador i fer la transició cap una nova política. La nova política ha trencat la cultura del diàleg i el respecte a les diferents sensibilitats, educar la societat amb una moral solidària. Els anys 60 ja es parlava de nous problemas de les democràcies quan a Espanya encara no en teniem. L'any 1968, en Ruiz Gimenez ja es pronunciava per l'evolució de les estructures socials i polítiques. Ruiz Gimenez deia que es trobarien fòrmules pel trànsit cap el puralisme social i polític. També deia que les actitud de ruptura violenta només podrien servir per estimular les interferències dels sectors més reaccionaris i antidemocràtics. Per aquesta raó demanava l'apertura de Canals per el diàleg democràtic i la participació social política i democràtica. En els nostres dies la situaciò sembla similar als temps passats quan UPyD ataca Catalunya parlant amb tó populista i demagogic d'un xantatge, cada vegada que un prohiom polpitic de Madrid es llença frontalment fent declaracions contra les aspiracions independentistes de Catalunya quan partits sense un programa clar com Ciutadans pretenen ser hereus dels desenganyats del PSOE i del PP a Catalunya, els contraris al desenvolupament polític de Catalunya, mentres Esquerra Republicana, dividint una vegada més el catalanisme polític trenca a Catalunya tota possibilitat de candidatura unitària d'esquerres per les eleccions europees de 2014 fent pública la seva aliança amb Bildu i BNG. Es ben clar, diguin el que diguin que la Aliança política dels pobles que no posa en primer lloc cercar solucions al problema socioeconòmic que arrossega tot a Espanya no pensen que la democràcia formal tant a Europa com a Catalunya, Galicia i el País Basc no soluciona res per si mateixa. No oensen que és tant dolent el bipartidisme com el fraccionament d'uns parlaments sense diàleg ni cultura de pactes i respecte a la diversitat. Certament ens manquen senyors de la política.

a voltes amb la corrupció i la justícia deficient

/ /
Tornen a aparèixer als diaris les declaracions de persones sotmeses a procediments judicials per corrupció i blanqueig, com d'altres sospitosos i imputats com a presumptes responsables participen com si res de la vida social, i és que la vida segueix coexistint amb la lentitud dels procediments judicials i els errors i insuficiències de l'administració de justícia a l'hora de tramitar, és a dir instruir, els procediments de que té coneixement. Que se li escapés al Jutge del cas Barcenas el disc dur de l'ordinador principal que feia servir el tresorer del partit popular per no haver fet en el seu moment, en començar les actuacions, una entrada i registre fulminant en la seu on l'imputat tenia el seu despatx, és una demostració més de les imperfeccions d'un sistema que precisa menys de paper i més d'acció. Escurçar els plaços de les tramitacions i recursos per arribar a judici quan abans amb totes les garanties és un dels punts pendents des de l'inici de la transició. Deixar que el temps vagi passant pels papers amontegats als pestratges dels jutjats tant sols resolt la prescripció dels delictes i faltes, l'arribada de una certa impunitat per l'infractor i decepció pel que reclama justícia.El descrèdit de la institució judicial és més evident quan la gent intenta trobar les solucions als seus problemes i conflictes al marge dels tribunals, quan la gent es nega a col·laborar amb la justícia, quan la gent no entèn res del que fa la justícia, quan la gent no troba just el que fa i decideix la justícia, quan es condemnen inocents i es deixen lliures els responsables com va passar en el cas Vaninkoff. I val més que no mirem massa més endarrera doncs encara coleja el cas GAL i les sospites de qui és el Senyor X i les mares de les corrupcions viscudes en totes les legislatures des de 1977. No es va donar prou valor en la neixent democràcia a la lluita contra la corrupció com a crim organitzat com tampoc a Itàlia i a Europa no es va valorar adequadament la importància de la Camorra en el port de Nàpols a l'hora d'introduir en el mercat europeu productes falsificats i no declarats.

declaracions i premsa com activitat polìtica

/ diumenge, 3 de novembre del 2013 /
La política s'ha reduït a declaracions de premsa dels anomenats polítics, individus que semblen fets d'una casta superior a la resta dels ciutadans que voten. Quan assisteixes a reunions o assemblees on són presents, veus que et miren i et parlen des de un lloc elevat com si fossin intocables, perfectes, els eterns. Són la veu del ckjneixemebt i de la experiencia, sobre tot els que ja porten anys situats en els mateixos llocs o molt propers. També sembla que només tenen dret a aparèixsr en els mitjans uns quants personatges de la actual política. Premsa i mitjans audiovisuals seleccionen qui ha de sortir. Tot sembla programat. La oposició extraparlamentària no troba encaix, no li donen lloc, no l'escolten. El 15 M sembla desaparegut. El partit "X" és quelcom desconegut exccepte la seva web. Els exclosos de l'opiniò pública troben l'espai a travers les xarxes socials i internet. Els polítics convencionals no s'adonen o no volen veure que l'opinió pública s'allunya cada vegada més de la política feta des de palaus sense comptar amb l'opinió del poble. El poble reclama la seva responsabilitat en l'exercici del poder en tot moment. L'activitat política no és pot reduir avui a declaracions de prensa o conferències sense contestar gaires preguntes. Les conspiracions no serveixen més que per allunyar més la gent dels cercles del poder. Tot queda entre minories dels que hi són i dels que volen entrar en el cercle. No sabem si negocien, el que negocien o si no negocien res. El poble, la masa queda fora dels debats.No li donen altra opció que anar a aplaudir els amics, dir si o no, votar una llista o l'altra. Patir les conseqüències de polítiques d'austeritat per facilitar la recuperació de les finances de l'Estat. Tota l'activitat sembla orientada a la protecció de l'Estat, l'administració que controla la vida de les persones. Res o molt poc ha canviat en relació amb el passat. Molta gent viu la democracia d'una manera passiva i apàtica, fins al punt que la manca d'educació democràtica priva la democracia de l'eficàcia d'un debat plé de vitalitat. La manca de confiança en la democràcia representativa no és una malaltia incurable, però no pot impedir-se que la gent cansada de la polìtica convencional sense resultats s'orienti cap el favor de les formacions populistes, els grups sense programa, però radicalment contraris al continuísme. Del populisme en poden sortir moviments més radicalso el retorn a la moral de la reflexió política col·lectiva i el debat seriós. Tot canvi obre la possibilitat de recuperar el desig de reconstruir un sistema al servei de les persones i la seva dignitat. La democràcia és un camí que exigeix fe en la tasca d'edificació d'una societat conciliadora, una revalorització dels signes dels temps al servei de la societat. La vitalitat de la democràcia es demostra també amb uns partits oberts al debat, sense poltrones ni sectes, sense discriminacions ni exclusions, revaloritzant la confiança del poble en les institucions en les que també hi participi el mateix poble de manera activa, escoltant, valorant propostes i decidint. La prensa i els mitjans s'han de comprometre amb una nova societat política revitalitzant la mateixa democracia.

el poder de la democràcia

/ divendres, 1 de novembre del 2013 /
Moltes vegades, entusiamats amb la idea del compliment de la llei feta per institucions representatives no ens parem a pensar que la llei és fruit de la democràcia quan la seva reforma sense limitacions és posible. El poder de la democràcia es manifesta llavors amb tota la seva força quan la llei esdevé un resultat volgut i estimat pel poble, quan la llei no és altra cosa que la lliure manifestació de la voluntat del poble. La llei com el dret poden reforçar una constitució democrática o ser la demostració manifesta de la hipocresia política. En la llei hem de trobar el discurs dels drets socials, l'equilibri de les llibertats, més evident amb l'alliberament dels pobles com el mosaic ibèric del síndrome autoritari que els ha caracteritzat fins a la implantació d'un sistema democràtic de formació i desenvolupament lents quan no s'ha produït un desmantellament radical del sistema anterior o no ha sigut abolit tot l'entramat institucional que li va donar suport. Quan la democràcia és realment plural ningú, cap partit té el monopoli o dret exclusiu de fixar el que és o no és democràcia,. La Constitució com a llei fonamental d'un Estat no és l'equivalent de la democràcia, és tant sols el marc en el que es desenvoluparà la democràcia que s'ha de fer i definir dia a dia. Els partits són les eines, els instruments que fan possible la democràcia representativa. Haurien de ser els ponts naturals entre els individus i la societat, però la seva concepció sense democràcia interna, endogàmics i no exents de sectarisme perfilen una realitat contradictòria, doncs són els grupos d'intreressos i les oligarquies les que dirigeixen la vida política, sense cap mena de transparencia del finançament, convertint-se els partits en organitzacions de quadres, com empreses de reclutament de personal, que no mobilitzen les masses sinó que tenen com objectiu l'administració del poder sense les masses. Les masses ben alliçonades per la cultura oficial, prefereixen marxar de pont a disfrutar de la vida, com diu la gent a la platja, estar pendents dels aconteixements esportius, de les revistes i programes del cor, de l'espectacle diari de la vida i dels crims amb violència, mentres les esglésies es buiden de gent jove que prefereix omplir les discoteques i els bars de copes. La política no és més que el reflexe de la societat de l'egoísme i l'esperit trepa. Per aquesta societat política la ètica, es principis, les idees, el respecte i el diàleg són coses extranyes. El que importa és la disposició de poder efectiu. La democràcia per aquesta mena de professionals de la política no és més que un medi pèr accedir en nom de la democràcia al control de les lleis, l'exercici del poder. La democracia a Espanya en els moments de l'inici de la transició no s'havia mai d'haver posat en mans dels servidors de la dictadura, ni de demòcrates de nova generació, ni de grups d'interés sense una ideologia clara, però sectaris, mal anomenats partits. La democràcia no és un joc de sigles ni de clubs d'inversió, ni la porta d'accés per una nova professió. Els partis en el ple sentit democràtic, a la democracia espanyola están per fer, les institucions representatives també.

About

Categorías

. nació (1) 15 M (1) 155 (2) abandó oficial (1) abisme (2) abolició (1) abolició títols nobiliaris (1) abolir impunitat (1) absolutisme (11) absolutisme poder (1) absorció (1) abstenció (6) abstenció electoral (2) absurds (1) abundància (1) abús (4) abús de dret (1) abús de poder (1) abusos (4) accedir al coneixement (1) accidentalitat (1) acció polìtica (1) accions humanitàries (1) acollida (1) acomiadament (1) acomiadament lliure (1) acomiadaments (3) acomiadats (1) acord de París (1) acord equilibrat (1) acord legislatura (1) acord lliure canvi (1) acord patriòtic (2) acords (1) acords països tercers (1) acte democràtic (1) acte oficial (1) acte polititzat per la dreta (1) actes de guerra (1) actitud hispànica (1) activistes infiltrats (1) activitat (1) activitat humana (1) acumulació (2) acumulaciò càrrecs (1) acumulacoó càrrecs (1) adaptació (1) administració (6) administració menys burocràtica (1) administració sòlida i eficient (1) administracions (1) administracions autonòmiques (1) administrar (1) adulteri polític càrrecs vitalicis (1) adversaris (1) afirmació nacional (1) afirmació totalitària (1) Àfrica Moderna (1) africans (1) afrontament (1) agència tributària (1) agitacions socials (1) aglomeració humana (1) aglomerat urbà (1) aglutinant (1) aglutinar (1) agressivitat (1) agressivitat verbal (1) aigua (2) aiguats (1) aïllament (2) aire (1) aiutogestionaris (1) aixecar exportacions (1) ajudar (1) ajuntament (1) Ajuntaments lliures (1) ajustos (1) alcaldes (1) alçament (1) alcohol (1) alerta (1) aliances (1) aliat (1) alimentar (1) alliberament nacional (1) alternància (1) alternativa (4) alternativa plural (1) alternativa pragmàtica (1) alternatives (4) amabilitat (1) ambaixadors (1) ambició (1) ambicions (3) ambiguïtat (1) ambigüitat (6) amenaça islàmica (1) amenaces (2) amiguisme (1) amistat (2) amnessia (2) amnistia (1) amnistia fiscal (2) amor (1) amoral (1) amoralitat (1) anacionalistes (1) anacionalització (1) analogia (1) ànima catalana (2) animació (1) animalisme (1) aniversari (1) aniversari Declaració Universal Drets Humans (1) annexió històrica (1) anormalitat (1) antagonismes (1) anti democràcia (1) antiautoritarisme (1) anticatalanisme (3) anticomunista (1) anticorrupció (1) anticorruption act (1) antidemocràcia (2) antidemocràtic (1) antieuripeísme (1) antiolímpics (1) antipartits (1) antisistema (3) antitaurins (1) aparell (3) aparell Estat (1) aparell municipal (1) aparells (1) aparells sectaris (1) aparença (2) aparença de poder (1) apatia (1) apoyo (1) apreciacions (1) apremi (1) aprofitats (1) arbitrarietat (3) arbitrarietats (1) argumentari oficial (1) arguments (2) armes (2) armonització (1) arquitectura jurídica (1) arranjament pressupostos (2) arribistes (1) asesores (1) asfíxia (2) asfixia econòmica (1) assalariats (1) assamblearisme (1) assassinat (1) assedi (1) assemblearisme (1) assemblees (1) assemblees de base (1) assimilació (1) assimilacionisme (1) assistència gent gran (1) assistència social (1) assistència social. (1) associació voluntària nacions (1) atemorir població (1) atemptat (2) atemptats (1) aterratge. joc brut (1) atracos (1) atur (17) atur estructural (5) aturar independència (1) aturats (1) auguris (1) Auschwitz (1) auster (1) austericidi (1) austeritat (9) austeritat imposada (1) austeritat obligada (1) autarquia (2) autocensura (1) autocràcia (1) autocràta (1) autocrítica (2) autodeterminació (31) Autodeterminació com a dret internacional (2) autodeterminació. (1) autodetermnació (1) autogestió (4) autogovern (15) autonomia (6) autonomia controlada (1) autonomia dependent (1) autonomia diferencial (1) autonomia municipal (3) autonomía municipal (1) autonomia municipal; abolir llei sostenibilitat; pressupostos aprovats plens; (1) autonomies (1) autonomisme (1) autoodi (1) autoresponsabilitat (1) autoritari (1) autoritarisme (14) autoritarisme presidencial (1) autoritarismes (1) autoritat (6) autoritat moral (2) aval (1) avaricia (1) avenços (1) aventurerisme (1) aventures militars (1) avís (1) baix nivell (1) baixa qualitat (1) baixos salaris (2) balanç (1) balanços negatius (1) banalitat (1) banalització (1) banca (1) bancs (1) bandera (3) bandera de la llibertat (1) bandera espanyola (1) bandera nazi (1) banderes (3) banquers (1) baralles (1) barbàrie (2) bàrbars (1) Barça (1) Barcelona (2) barraquisme (1) barreja de nacionalitats (1) barretines (1) barris benestants (1) barris vulnerables (1) base jurídica (1) Bases de Manresa (1) bases militars (1) bé comú (3) bé social (1) bemnestar (1) beneficis (1) beneficis empresarials (1) beneficis fiscals (1) beneir (1) benestar (14) benestar real (1) benestar social (6) benvinguda (1) Biblia (2) Bíblia (2) biblioteques (1) biodiversitat (1) bipartidisme (10) bipolarització (1) bipolarització polìtica (1) blanqueig (1) blanqueig de capitals (1) bloqueig (1) bogeria (1) boicot (7) bombolla (3) bombolles (2) bombolles financeres (1) bon (1) bon govern (2) Bon Nadal i Any Nou (1) bon veïnatge (1) bona fe (2) bones pràctiques (2) bones relacions (1) bons costums (2) borsa (1) bossa d'assalariats (1) botiflers (1) brutaitat (1) bufandes tapaboques (1) buit legal Constitució (2) burgesia (5) burgesia catalana (1) burocràcia (1) burocratisme (1) burocratització (1) c (1) cabdill (1) cabdillisme (1) cacera (1) cacics (3) caciquisme (6) caciquisme empresarial (1) cadena de confiança (1) cadenes (1) café para todos (1) caixes negres (1) calificatius (1) cambios históricos (1) cambrers (1) camí (2) campanya (1) campanya antireferèndum (1) campanya desigual (1) campanya electoral (1) campanya mediàtica (2) CAmpanya nou 9N (1) campanyes electorals (1) camps concentració nazis (1) candiatura unitària (1) candidat (1) candidato (1) candidats (1) candidats farciment (1) candidatures (1) canongia (1) cansanci (2) cant dels ocells (1) canvi (18) canvi climàtic (2) canvi concepció polìtica y legal (1) canvi de règim (1) canvi de rei (1) canvi electoral (1) canvi evolutiu (1) canvi formal (1) canvi polìtic (1) canvi social (4) canviar (7) canvis (5) canvis fonamentals (1) canvis substancials (2) capacitat (3) capacitat financera (1) capacitat fiscal (1) capdavanters (1) capdillisme (1) capital (2) capital del benestar (1) capitalisme (5) capìtalisme (1) capitalisme anticosial (1) capitalisme decadent (1) capitalisme depredador (1) capitalisme dialogant (1) capitalisme especulatiu (1) capitalisme salvatge (2) capitalismo (1) capitalismo salvaje (1) capitals (1) carnaval electoral (1) carnets esrtripats (1) càrrecs (8) càrrecs electes (2) carrers (1) carta (1) Carta Drets Fonamentals (1) Carta Fundacional Nacions Unides (2) Carta Nacions Unides (1) Carta Social Europea (2) cas català (1) cas dels catalans (1) cas Noos (1) casa comuna (1) Casa Gran de la Democràcia (1) casernes (1) castellà (2) castes (1) càstic (1) càstig (1) càstig electoral (1) català (7) català llengua natural de Catalunya (1) català patrimoni comú (1) catalanicidi polìtic (1) catalanisme (10) catalanisme d'esquerres (1) catalanisme polìtic (1) catalanistes (3) catalanistes d'esquerres (1) catalanització (1) catalaniusme (1) catalanofobia (1) catalanofòbia (2) catalans (2) Catalunya (33) Catalunya dependent (1) Catalunya Estat (2) Catalunya pactista (1) Catalunya SI (1) catarsi (1) catofols (1) caudillo (1) causa catana (1) causa republicana (1) cedir impostos (1) cedir sobirania (1) celebracions (1) censura (7) centralisme (10) centralisme Estat (1) centralisme neoconservador (1) centralismo depredador (1) centralitat (1) centralització (2) centre esquerra (1) centreesquerra (1) centrisme (1) centristes (1) cessió de sobirania (1) chuches (1) cinisme (6) cinisme silenci (1) cinversdes (1) circ (1) cirrupció (1) cisma (1) cistums (1) ciutadania (6) ciutadans (4) ciutat (1) ciutat de la Justícia Social (1) ciutat lliure de por (1) ciutat proletària (1) ciutats desiguals (1) civilització (5) civilització europea (1) civilització occidental (1) civilització urbana (1) clam (1) clam democràtic (1) clandestinitat (1) clans (2) clans sectaris (1) claridad (1) classe obrera (3) classes populars (1) classes socials (2) classes socials. (1) clemència (1) clientelisme (2) coalició de govern (1) coalicions (1) cobdícia (1) cobrar (1) codi penal (6) código Penal (1) coexistir (2) cohabitació (1) coherència (2) cohesió (3) cohesió social (3) cohesionar (1) col·laboració (1) col·legis electorals (1) colònia (1) colonialisme (1) colpisme (1) colpistes (1) comandament (1) combat per Catalunya (1) combatre l'atur (1) combustibles fòssils (1) comerç (1) comerç d'armes (1) comerç global (1) comerços (1) comissari anticorrupció (1) Comissió de Venècia (1) comissions (3) Commonwealth (1) compartir (1) compartir problemes (1) competència (3) competències (9) competir (1) competitivitat global (1) complexes. (1) complicitat PSOE (1) compromesos (1) Compromís (2) compromìs (1) comptabilitats falsejades (1) comptes (1) comunicació (9) comunicació online (1) comunicacions (1) comunicacions banals (1) comunisme (2) comunitat (1) Comunitat de Nacions (1) comunitat històrica (1) comunitat ibèrica de nacions (1) comunitat internacional (1) comunitat supranacional (1) comuns (1) concentració nacional (2) concentracions (1) conceotes abstractes (1) concert (1) concessions (1) concordat (1) concòrdia (8) concòrdia de la por (1) concòrdia social (1) condemna (2) condicions de treball (1) condicions laborals (3) condicions laborals dignes (1) conducta honesta (1) confessar (1) confiança (9) confiança política. (1) confidencial (1) confidencialitat (1) conflicte (10) conflicte català (1) conflicte Catalunya/España (1) conflicte Catalunya/Espanya (1) conflicte generacional (1) conflicte històric (1) conflicte polític (1) conflicte social (1) conflictes (4) conflictes legals (1) conflictes polìtics (1) conflictivitat (1) confliucte Catalunya Espanya (1) confluència (4) confluència social. (1) conformisme (1) conformisme imposat (1) confrontació (2) confrontació permanent (2) confrontament (1) confusió (4) confusionisme (1) conglomerat urbà (1) conquesta social (1) consciècia deformada (1) consciència (5) consciència crítica (1) consciència democràtica (3) consciència liberal (1) consciència nacional (1) consciència social (1) consciències (1) Consell d'Europa (2) consells municipals (1) consens (1) conservadorisme (2) conservadors (6) conservadurisme (2) conservaduyrisme (1) conspiració (2) conspiració permanent (1) conspiracions (5) conspiradors (1) constitució (31) Cónstitució (1) constitució antidemocràtica (1) Constitució antifederalista (1) constitució artificial (1) Constitució difunta (1) Constitució escrita (1) Constitucio Espanyola (1) Constitució Europea (1) Constitució europea. (1) Constitució impossible (1) Constitució intocable (1) constitución (1) constitucionalisme (1) constitucionalisme monàrquic (1) constitucions (2) Constitucions Catalanes (2) Constitucions i altres drets de Catalunya. reclamar devolució (1) Constitucions i Pactes (1) Constitution Stone (1) construcciño nacional (1) construir (6) construir esquerra nova (1) construir futur (2) construir un nou país (1) consuilta (1) Consulta (12) consulta democràtica (1) consulta no vinculant (2) consultes directes (1) consum (2) consumisme (1) contagi (1) contaminació (3) contaminació destructora (1) contestació social (1) contestaciò social (1) context internacional (1) contingut (1) continguts científics (1) continuïtat (3) continuïtat d'Espanya (1) contracte social (2) contractes escombraria. (1) contractes temporals (1) contracultura (1) contradiccions (4) contraprogramació (1) contrarrestar (1) Contribució (1) contribuents (1) control (2) control Estat (1) control ideològic (1) controlar (1) convèncer (1) conveni (1) Conveni de Viena (1) conveniència (1) convenis NU i OSCE (1) convergència (3) converses (1) convivencia (3) convivència (7) convivència democràtica (1) convivència social (1) convivència trencada (1) cooperacfió (1) cooperació (10) coopèració (1) cooperació internacional (2) cooperar (1) cooperativisme (1) cop de força unilateral (1) Copa Santa (1) coparticipació (1) cops de porra (1) coratge (1) corona (1) corporacions (1) corralito (3) corredor mediterrani (1) corresponsabilització (1) corretgir desigualtats (1) corretgir partits (1) corridas (1) corrupcio (1) corrupció (75) corrupciò (2) corrupció continuada (1) corrupció descoberta (1) corrupció política (2) corrupció. (1) corrupteles (2) corruptes (3) corruptors (2) cortesia (3) cos social (1) cost laboral (1) cost standart (1) costum (2) costums (3) costums milenaris (1) cotitzacions (1) cr'itica (1) creació (1) creació empreses (1) crear (1) creativitat (2) creativitat empresarial (1) credibilitat (11) credibilitat electoral. (2) credibilitat polìtica (1) credibilitat. (1) crèdit (3) crèdit social (1) crèdits (1) crèdits públics (1) creença (1) creences (1) creïbles (1) creixement (6) creixement economia (1) creixement econòmic (1) creixement industrial (1) crèixer (1) creuada (4) creuats (1) creure (1) cridòria (1) crim (1) crim organitzat (1) crímenes (1) criminalitat (2) criminalització (1) criminalitzar (1) crims (2) crims de guerra (1) crims franquisme. ètica (1) crisdi (1) crisi (37) crisi d'Estat (2) crisi econòmica (1) crisi energètica (1) crisi financera (1) crisi institucional (2) crisi món socialista (1) crisi política (1) crisi urbana (1) crisis (1) cristianisme (2) cristians (1) criteri (1) criteris (2) criteris democràtics (1) criteris dogmàtics (1) criteris jurídics (1) criteris socials (1) crítica (4) crítica oberta (1) crítics (2) crítiques (4) cronologia reis Castella i Espanya (1) crueltat (2) cubisme (1) culltura (1) culpables (1) culte (1) culte a la personalitat (1) cultura (21) cultura catalana (1) cultura cosmopolita (1) cultura de la violència (1) cultura de pau (8) cultura del diàleg (1) cultura del pacte (1) cultura del vot (1) cultura democràtica (2) cultura innovadora (1) cultura jurídica (1) cultura oficial (1) cultura política (1) cultura polìtica (1) cultura. (1) cultures (1) cultures rígides (1) cúpula. (1) dany moral (1) dany social (1) danys (1) davallada de la dreta (1) de mocràcia formal (1) debat (10) debat obert (2) debat parlamentari (1) debat permanent (1) debat politic (1) debat polític (1) debat polìtic (1) debat sobiranista (1) debatre (1) debats (1) debats ideològics (1) decadència (8) decència (2) decència institucional (1) decepció (7) decepció generalitzada. nació sense estat (1) decidir (2) Declaració de Drets (1) declaració drets home i ciutadà (1) declaracions (1) declaracions formals (1) declaracions unilaterals (1) decreixement demografic (1) dedigualtats (1) dedocràcia (1) defallences (1) defectes (5) defectes democràcia (1) defectos (1) defensa (2) defensa de la llengua (1) defensa democràcia (1) defensar democràcia (1) defensar dret (1) deficiencies (2) deficiències (1) dèficit (7) dèficit democràtic (4) dèficit públic (1) dèficits (1) dèficits democràtics. (1) defraudadors (1) defraudar (1) degeneració (1) degradació (4) degradació moral (1) degradació sistema (1) degradació social (1) deixadesa (1) delictes (2) delinqüència (3) delinqüència nova (1) demagògia (11) demandes laborals (1) demcràcia real (1) democracia (4) democràcia (146) democràcia no identificada (1) democràcia activa (1) democràcia avançada (1) democracia avanzada (1) democràcia captiva (1) democràcia catalana (3) democràcia consolidada (2) democracia constitucional (1) democràcia de notables (1) democràcia deliberativa (1) democràcia directa (11) democràcia econòmica i social (1) democràcia encorsetada (1) democràcia espanyola (1) democràcia estable (2) democràcia europea (1) democràcia i estabilitat (1) democràcia imperfecta (1) democràcia indignada (1) democràcia integral (1) democràcia interna (1) democràcia interna organitzacions (1) democràcia liberal (5) democràcia liv+beral (1) democràcia moderna (1) democràcia oberta (1) democràcia parlamentària (4) democràcia parlamentària formal (1) democràcia participativa (11) democràcia participatva (1) democràcia plural (3) democràcia plural. (1) democràcia polìtica (1) democràcia radical (1) democràcia radical. (1) democràcia real (1) democràcia segrestada (1) democràcia social (7) democràcia supranacional (1) democràcia viable (1) democràcia. (1) democràcies desiguals (1) democràcies plurals (1) demòcrata (1) demócratas de verdad (1) demòcrates (3) democràtic (2) democràtica (1) democràtics (1) democratització vida social (1) democrfàcia participativa (1) demokratura. (1) demoràcia (1) denúncies (1) deocràcia participativa (1) dependència (2) depressió (1) derecho histórico (1) derechos humanos (1) derechos sociales (1) derets humans (1) deriva autoritària (2) derogar la Constitució (1) desacato (1) desacceleració econòmica (1) desacomplexats (1) desacord (1) desacord legítim (1) desacords (3) desacreditar (4) desactivar (1) desafecció (9) desafecció col·lectiva (1) desafecte (1) desafectes (3) desafiament sobiranista (1) desastre social (1) desbloqueig polìtic (1) descatalanització (1) descentralització (3) descentralització periode constituent (1) descentralitzar (1) desco0nfiança (1) descomposició (1) descomposició Estat (1) descomposició ideologies (1) desconcert (1) desconexió (1) desconfiança (8) desconfiats (1) desconnexió (1) desconstitucionalització (1) desconstrucció (1) desconstrucció social (1) descontaminar (1) descontentament (4) descontento (1) descrèdit (6) descrèdit política (1) descrèdit polìtics (1) desdemocratització (1) desdoblament vies i carreteres (1) desenccant (1) desencía (1) desencís (3) desencontre (1) desenfocar (1) desengany (1) desenganys (1) desenvolupament (7) desenvolupament humà (1) desenvolupament responsable (1) desenvolupament. crítica (1) desenvolupament. cultura universal (1) desequilibri (3) desequilibris (1) deserció (1) desercions (1) desesperació (1) desestructuració (2) desgast (2) desgavell (1) desgovern (2) deshumanització (1) desigs (1) desigualdad (1) desigualtat (20) desigualtat de classes (1) desigualtat social (4) desigualtat socioocultural (1) desigualtats (23) desigualtats flagrants (1) desigualtats socials (5) desinflar procés (1) desinformació (1) desintegració (1) deslleialtat (1) deslocalització (2) deslocalitzacions (1) desmesura (1) desmotivació (1) desnacionalitzar (1) desnonaments (1) desnudo (1) desobediència (5) desordre (4) desordre legal (1) desordres públics (1) despesa (3) despesa incontrol·lada (1) despesa jocs olímpics (1) despesa pública (4) despesa social (1) despesa superflua (1) despeses (1) despilfarro (1) despilfarro Estat (1) desplaçar govern (1) desplaçats (1) despolitització (1) despotisme (6) despreci (3) desprestigi (6) desproporció resposta (1) destí (2) destinos (1) destitució (1) destitució Govern (1) destitucions (1) destituir representants (1) destroçar Espanya i la convivència (1) destrucció (3) destrucció natura (1) destrucció planeta (1) destruir (1) destruir Catalunya (1) desunió (1) desventatges (1) desviació de poder (1) desvirtuar democràcia (1) detenció irregular (1) detenció Puigdemont (1) deteriorament (3) deteriorament institucions (1) deterioro (1) determinisme (1) determinisme lleis (1) deudas (1) deute (12) deute Estat (1) deute financer (1) deute imparable (1) deute permanent. irreflexiu (1) deute públic (3) deute social (1) deutes partits (1) devaluació (2) devociò (1) diada nacional (1) diàkeg (1) diàleg (70) diàleg inter-religiós (1) diàleg social (1) diàlegs de sords (1) dialogant (1) dialogar (7) diamundial pel treball decent (1) diaris (2) diàspora (1) dibers (1) dicatdura (1) Dickens (1) dictador (1) dictadura (34) dictadura constitucional (2) dictadura de la llei (1) dictadura de partit (2) dictadura franquista (1) dictadures (6) dictat (1) dietes (1) difamació (1) diferència (1) diferències (7) diferències i discrepàncies (1) diferències tàctiques (1) diferents (1) dificultats (2) diginitat (1) dignidad (1) dignitat (33) dignitat nacional (1) dignitat col·lectiva (2) dignitat de la persona (2) dignitat de les persones (1) dignitat democràtica (1) dignitat funció pública (1) dignitat humana (12) dignitat humana. (1) dignitat igualitària. (1) dignitat individu (1) dignitat institucions (1) dignitat nacional (2) dignitat persona (1) dignitat persones (1) dignitat poble (1) dignitat vida diaria (1) dignitat. (1) dignitat. autoritarisme (1) dilapidació (1) dimissió (1) dimissions (1) diner negre (2) diner públic (3) diners (9) diners de fum (1) diners del pressupost municipal (1) diners públics (3) diplomacia. malestar (1) dipomàcia (1) diputados (2) diputats (4) diputats díscols (1) diputats sobiranistes (1) dir la veritat (2) direcció (2) directives (1) directrius (1) directrius europees (1) dirigents presos (1) dirigisme (2) disbauxa (3) discapacitats (2) disciplina (2) disciplina social (1) disciplina. carrera polìtica (1) disconformitat (1) discòrdia (3) discòrdies (1) discrecionalitat (1) discrepància (2) discrepància ideològica (1) discriminació (8) discriminacions (2) discurs (1) discurs de compromís (1) discurs de la por (1) discurs moral (1) discurs polític (1) discursos (1) discursos precuinats (1) discursos preparats (1) disfresses (1) disfunció (1) disfuncionalitat (1) dislocar (1) disminució natalitat (1) disolució (1) disorsió (1) dispendi (1) dispersió (1) disputa (1) disseny (1) dissidència (5) dissidència. (1) dissidents (1) distracció reivindicacions (1) diuscriminació (1) diversitat (19) diversitat cultural (2) diversitat ètnica (1) dividir (1) divisió de poders (1) divisió del treball (1) divisió política (1) divisió social. (1) divisió societat (1) divisions (2) doble moral (2) doctrina social església (1) dogma (1) dogma constitucional (1) dogmatisme (1) dogmatisme del poder (1) dogmatismes (1) dogmes (1) dol (1) Dom Perignon (1) dominació (5) dominació polìtica (1) domini (3) domini espanyol (1) domini hergemònic (1) donació (1) donaciò vivenda en pagament (1) dones (1) dramatisme (1) Dre6t Públic Català (1) dret (14) dret a decidir (14) dret a governar (1) dret a la independència (1) dret a la informació (1) dret al treball (1) dret català (1) dret civil (1) dret comunitari (2) dret d'acollida (1) dret d'asil a la UE (1) dret de la raó (1) dret de participació (1) dret de participaciò directa (1) dret de rebuig (1) dret de rebuig llei (1) dret de reprovació (1) dret de revocació càrrecs (1) dret del poble (1) dret del regne (1) dret del Rei (1) dret espanyol (1) dret exclusiu (1) dret fonamental (2) dret humà (1) dret implícit (1) dret inalienable (1) dret independent (1) dret internacional (20) dret internacional prevalent (1) Dret Internacional Públic (1) dret internacional. fractura social (1) dret legítim (1) dret lliure determinació (1) dret moral (1) Dret Nacions Unides (3) dret natural (1) dret natural. (1) dret penal (1) dret per la Pau (1) dret públic (1) Dret Públic Català (3) dret racional (2) dreta (1) dreta anticatalana (1) dreta catalana (2) dreta conservadora (1) dreta europea (1) dreta i aliats socialistes (1) dreta radical (2) dreta reaccionària (1) dretes (2) dretes hostils (1) drets (11) drets ciomuns (1) drets ciutadfania (1) drets constitucionals (1) drets contra l'Estat (1) Drets de Catalunya (1) drets dels treballadors (1) drets democràtics (4) drets econòmics i socials (1) drets fonamentals (5) drets històrics (2) Drets Home (1) Drets Humanms (1) drets humans (66) drets humans com a superiors (1) drets humans. (1) drets i llibertats (4) drets i llibertats fonamentals (1) drets implìcits (1) drets inviolables (1) drets laborals (1) drets minories nacionals (1) drets nacionals (2) drets naturals (1) drets socials (8) drets socials i culturals (1) drets socials. (1) dualisme poders (1) dues Espanyes (1) dues nacions (1) DUI (1) ecionomia ilegal (1) ecologia (1) economia (7) economía (1) economia de guerra (1) economia de mercat (1) economia depredadora (1) economia financera (1) economia lliure (1) economia malmesa (1) economia organitzada (1) economia social (2) economia social i solidària (1) economia sòlida (1) economia submergida (2) ecumenisme (1) edifici democràtic (1) educació (9) educaciò (1) educació cívica (1) eficàcia (5) eficàcia norma (1) eficiència (2) Efta (3) egocentrisme (2) egoísme (2) egoísme social (1) egoìsme social (1) eina de poder (1) elecció càrrecs europeus (1) elecció directe President (1) eleccions (38) eleccions constituents (1) eleccions democràtiques (1) eleccions europees (1) eleccions generals (2) eleccions lliures (3) eleccions netes (1) eleccions polítiques (1) electoralisme (1) electorat (2) electors (1) elegància (1) elements (1) eliminar traves (1) èlit5 dominant (1) elitistes (1) elits (1) èlits (1) èlits funconarials (1) elogis (1) eludir obligacions (1) emancipació nacional (1) embolics (1) emergència social (2) emigració (1) emigració jovent (1) empobriment (2) empobriment familiar (1) empobrir cultura (1) emprenedors (1) empresa (1) empresari d'èxit (2) empresariat (2) empresaris (6) empresaris de Rajoy (1) empresas (1) empreses (3) empresonaments. (1) encaix (1) encaix impossible (1) encícliques (1) enderrocar presó model (1) endeutament (2) endollisme (1) enduriment llei (1) enemics (1) enemics exteriors (1) energia (1) energia verda (1) energies (1) energies renovables (1) enfrontament (4) enfrontament civil (1) enfrontament social (1) enfrontar (1) engany (7) engany permanent (1) enganyar (1) enganyifa (1) enriquiment (1) enriquir butxaques (1) ensenyament (3) entesa (9) entorn canviant (1) entrades gratis (1) entramat polític (1) enxufats (1) epidèmia (1) eqidistància (1) equanimitat (1) equilibei (1) equilibrar conflictes (1) equilibri (3) equilibri del sistema (1) equilibri finances públiques (1) equilibri llibertats (1) equitat (22) equitat social (1) error (2) errors (4) escàndals (1) escàndol (1) escàndols (1) escapçar ritme polìtic (1) escarni (1) escenari rebel (1) escepticismo (1) escissions (1) esclaus (2) esclavatge (7) esclerosi (1) Escòcia (1) escoltar (3) escons (2) escridassada (2) escridassar (1) escull al procés (1) escut monàrquic (1) escuts humans (1) esforç (1) església dilapidadora i corrupte (1) esmenes (2) espai (1) espai coherent (1) espai econòmic europeu (1) espais de poder (1) espais oberts (1) España Imperial (1) España plurilingüe (1) Espanya (3) Espanya de pandereta. (1) Espanya imperial (1) Espanya plural (1) Espanya plural i diversa (1) Espanya Unida (1) espanyolisme (1) espanyolització (3) espanyolitzar (1) espectacle mediàtic. (1) especulació (17) especulaciò (1) especulació urbanística (1) esperança (13) esperances (1) esperença (1) esperit (2) esperit comunitari (1) esperit de Catalunya (1) esperit de treball (1) esperit democràtic (1) esperit despectiu. (1) esperit rebel (1) esperó (1) espies (1) espionatge (1) espionatge conmpuls (1) espíritu nacional (1) espoli (2) esport (1) esquerra (6) esquerra decadent (2) esquerra domesticada (1) esquerra fiable (1) esquerra liberal (1) esquerra moderada (1) esquerra nacional (1) esquerra plural (2) esquerre (1) esquerres (12) esquerres moderades (1) esquerres tradicionals (1) esquerres. monòlegs (1) esquerrisme (1) esquizofrènia (1) estabilitat (4) estabilitat i autoritat (1) estabilitat parlamentària (2) estabilitat polìtica (1) establishment (2) Estado de Derecho (1) Estado Democrático (1) estalvi (1) estalvis (3) estan del benestar (1) Estat (42) Estat autoritari (1) Estat Català (1) Estat coercitiu (1) Estat d'excepció (1) Estat de dret (19) Estat de dret europeu (1) estat de dret opinable (1) estat de dret social (1) estat del benestar (3) Estat democràtic (3) Estat Democràtic de Dret (2) estat demoicràtic (1) Estat europeu (1) Estat fallit (1) Estat incompetent. (1) Estat independent (2) Estat ineficient (1) Estat intervencionista (1) estat judicial (1) estat liberal (1) estat major (1) Estat nació (1) Estat propi (10) Estat propi. pacifiscme (1) Estat providència (1) Estat social (1) Estat Totalitari (2) Estat viable (1) estatalitzadors (1) estatisme despòtic (1) Estats democràtics (1) estats forts (1) Estatut (3) Estatut d'Autonomia (1) estelades (2) estepa (1) estranger (1) estratègia (1) estropici social (1) estructura social (2) estructures (1) estructures socials (1) estudiants (1) estudiar (1) ética (1) ètica (20) ética. (1) ètica. honestedat (1) euròcrates (1) eurodiputats (1) Europa (16) Europa dels pobles (2) Europa plural (1) Europa Unida (1) europartits (1) europeïtat (1) Euroregió (1) euroregions (1) eutanasia (1) evasió fiscal (1) evasors (2) evasors fiscals (1) evolució (6) evolució democràtica (2) evolució dret (1) evolución (1) evolucionisme (1) excedir-se (1) exceptio legis (1) exceso materialista (1) exclusió (2) exclusió social (2) execució (1) exempcions fiscals (1) exigència (1) exigències partidistes (1) exili (3) exili. (1) exiliats (1) expansió (1) experiència (6) explicacions (2) explosió (1) explotació (1) explotació patrimonial (1) explotació terres inactives (1) expoli (1) expoli bens culturals (1) expoli polític (1) expolio (1) exportació (3) exportacions (1) expressió (2) expropiacions (1) extermini (1) extremismes (1) extremistes (1) fagocitats (1) fal·làcia (1) falsa confiança (1) falsa creença (1) falses denúncies (1) falses idees (1) falses lleialtats (1) falsetat arguments (1) falsetats (2) fam (1) família reial (1) fanàtics (1) fanatisme nacional espanyol (1) fariseus (1) farol (1) farsa (2) fdeltat (1) fé democràtica (1) febles (1) feblesa partits estatals (1) federació (1) federalisme (9) federalisme impossible (1) Federico Trillo (1) feina (5) feina ben feta (1) feixisme (2) feixisme anticatalà (1) feixistes (1) Felip Vé (1) fer bondat (1) fer empresa (1) fer net (1) fer país (1) fermesa (1) fermesa institucional (1) festa (2) fet català (1) fet diferèncial (1) fet nacional (2) fets (1) fi del bipartidisme (2) fí del règim. (1) fiança (1) ficció (2) fidelitat (4) fidelitat dignitat Catalunya (1) fidelitzar funcionaris (1) filofeixistes (1) filosofia (1) financiació autonòmica (1) financiacio irregular (1) fiscalitat (2) flexibilitat (2) flor (1) flors (2) foment. comerç (1) fons de pensions (1) fons europeu (1) fonts de dret (1) fonts reservats (1) força (3) força coactiva (1) força de la democràcia (1) força de la llei (1) força de treball (1) força estabilitzadora (1) força policial (1) forçar destí (1) forces (1) forces armades (1) forces conservadores (1) forces dominants (1) forces militars (1) forces policials (1) forma de vida (1) forma polìtica. (1) formació (3) formalisme (1) formes d'estat (1) fòrmula (1) fosses (1) fotos (1) fracàs (2) fracàs històric (1) fracàs polìtica (1) fraccionament (1) fractura (1) fractura social (2) fracturar Espanya (1) fracturar societat. (1) fragilitat (1) Francesc Macià (1) franquisme (7) franquisme sociològic (1) franquista (1) franquistes (1) fraternal (1) fraternitat (9) fraternitat social (1) frau (9) frau a la democràcia (1) frau fiscal (3) frau històric (1) frau. (1) fraus (1) frenar saqueigs (1) frivolitat (2) front anticatalà (1) frontera espiritual (1) frustració (1) frustracions (1) fuga i farsa (1) fugida capitals (2) full de ruta (3) funció social (1) funcionament especulatiu (1) funcionaris (6) funcionaris i conveniència (1) fusions (1) futur (14) futur democràtic (2) futur polític (2) futur polìtic (5) futur sense esperança (1) Gabo (1) gana (1) ganivetades (2) garantia (2) garantia col·lectiva (1) garanties (2) garanties financeres (1) garanties jurídiques (1) garanties. (1) garrotades (1) Garzón (1) gauche divine (1) Generalitat (9) Generalitat enemic d'Espanya (1) generositat (8) generositat polìtica (1) geni (1) genocidi polític (1) gent catalana (1) gent d'esquerres (1) gent lliure (1) gent no contaminada (1) gent pobre (1) gent sectària (1) gent senzilla (1) geriàtrics urbans (1) germanor (1) gestió (2) gestió institucional (1) gestió participativa (1) gestió tècnica (1) ghetos (1) ghetto (1) gihadisme (1) gliobalització (1) globalitat (2) globalització (2) govern (8) govern a l'esquerra (1) Govern català (1) Govern d'Espanya (1) govern de concentració (2) govern de país (1) govern del poble (1) govern democràtic (1) Govern descafeïnat (1) govern en funcions (1) Govern espanyol (1) govern obert (1) Govern presidencialista (1) governabilitat (1) governança (4) governança. (1) governar (2) governar democràticament (1) governs conservadors (1) GPS irregular (1) gran coalició (1) green buildings (1) gregarisme (1) greuges (2) greuges històrics (1) greuges. (1) grup para militar (1) grups de pressió (2) grups financers (1) grups ideològics (1) Guantànamo (1) guardaespatlles (1) guàrdia d'honor (2) Guàrdia Mora (1) guerra freda (2) guerra global (1) guerres cibernètiques (1) guerres de religió (2) guerres locals (1) guirigall de sons (1) hegemonia (2) hegemonies (1) herència franquisme (1) heretge (1) heretges (1) heretges tolerància (1) heretgia (2) herètics (1) heroísme patriòtic (1) heterodoxes (1) heterodoxia (1) heterogeneïtat (1) hipocresia (4) hisenda (1) hisendes municipals (1) història (17) història pròpia (1) història. pobresa (1) Holocaust (1) homilia (1) homogeneïtat (1) honestedat (15) honestedat. reflexió (1) honestidad (1) honorabilitat (1) honorar (1) honorar morts (1) honradesa (1) honresteddat (1) horaris europeus (1) horitzó europeu (1) horitzó federal europeu (1) horitzó social (1) horitzó socialista (1) horror (1) hostilitat (2) hostilitat al sistema (1) humanisme (4) humanisme cultural (1) humanitat (1) humiliació (1) humilitat (4) humiltat (1) iconoclastia (1) idea de progrés (1) ideal humanista (1) ideal polític (1) ideals (7) ideals de canvi (1) ideals democràtics (1) ideals republicans (1) ideas (1) idees (8) idees noves (1) idees totalitàries (1) idelas (1) identitat (6) identitat catalana (4) identitat cultural (1) identitat europea (1) identitat exclusiva (1) identitat nacional (1) ideologia (2) ideologia democràtica (1) ideologia unitat Estat (1) ideologies (3) idependència (1) idioma (3) idiomes (1) idolatria (1) ignoràcia (1) ignorancia (2) ignorància (6) ignorància culpable (1) ignorància polìtica (1) igualtat (17) igualtat d'oportunitats (4) igualtat social (4) ilegalitzar partits nazis (1) il·legalitat (2) il·legalitat referèndum (1) il·legals (1) il·lusions trencades (1) imaginació (2) imaginació renovadora (1) imaginari (1) imaginatius (1) imagineria religiosa (1) imatge (1) imatge de progrés (1) imatge glacial (1) imatges (1) immigració (3) immigració il·legal (1) immigrants (2) immigrats (1) immobiliàries (1) immobilisme (9) immoralitat (2) immovilisme (1) immunitat (1) Immunitat parlamentària (1) impaciència (1) impacte televisiu (1) impagaments (1) imparcial (1) imparcialitat i independèncoia Justícia (1) imperi (1) imperi britànic (1) Imperi colonial (1) imperi de la llei (8) imperi del dret (1) impertinència (1) implicaciò (1) implicació ciutadana. (1) implosió socialista (1) imposar (1) imposar polítiques (1) imposicions (3) impostos (17) impostos jubilats (1) improvisació (1) improvitzacions (1) imprudència (2) impuls democràtic (1) impunitat (4) inacció policial (1) incapacitat (1) incendi (1) incertesa (1) incidents (1) incivisme (1) inclusió (1) incoherència (3) incompetencia (1) incomprensió (3) incomunicació (1) inconsciència (1) incultura (2) indefinicions (1) indemnitzacions (1) indeoendència (8) independència (40) independència CAtalunya (1) Independencia Estados Unidos (1) independència financera (1) independencia judicial (1) independència judicial (2) independència poder judicial (1) independència sense programa (1) independència unilateral (1) independentisme (2) independentistes (1) indicadors progrés (1) indiferència (2) indignació (12) indignats (4) indisciplina social (1) individu (1) individualisme (5) individualisme. (1) indult (1) industrialització (1) ineficàcia (1) inercia polìtica (1) inestabilidad (1) inestabilitat (3) infancia (1) infidels (1) infiormació (1) inflexibilitat (1) influència (1) influència financera. (1) influencia Tratados internacionales (1) influències (3) informació (13) informaciò (1) informació parcial (1) informació reservada (1) informacions (2) informalitat (1) informar (3) informatius (2) infraestructures (1) ingenuïtat (2) ingressos (1) inhabilitar (1) iniciativa (5) iniciativa popular (1) iniciativa privada (2) iniciatives (1) iniquitat (1) injúries (3) injusta (1) injustícia (2) injustícia laboral (1) injustícia social (3) injustícies (1) injustícies històriques (1) injustícies socials (1) inmigració (1) innovació (8) innovar (2) inquisició (6) insatisfacció (1) inseguretat (5) inseguretat jurídica (1) insensibles (1) insidies (1) insolidaris (1) inspectors d'Hisenda (1) inspoectors (1) instint democràtic (1) institucions (22) institucions flexibles. (1) institucions lliures (1) institucions pùbliques (1) institucions transparents (1) insuficiència (1) insults (2) integració (3) integració social (2) integració supranacional (1) integritat (4) integritat política (1) intel·ectual (1) intel·lectuals (1) intel·lectuals excloents (1) intel·ligència (2) intercanvi (2) interconexió (1) interdependència (1) interès general (1) interés púbic (1) interessos (8) interessos creats (2) interessos polítics (1) interessos socials (1) internacionalització (2) internacionalitzar (1) internet (3) interpretació desconstructiva (1) interpretacioins arbitràries (1) interpretacions (1) intervencionisme (1) interventors (1) intervinguts (1) intimidació (1) intimidacions (1) intimitat (1) intoerància (1) intolerancia (1) intolerància (15) intolerància islàmica (1) intoxicació (1) intransigència (7) intransigent (1) intrigues (3) intrigues. (1) inundacions (1) inverrsions (1) inversió (5) inversió Estat (1) inversió productiva (1) inversions (3) inversions estrangeres (2) inversions productives (1) inversors (4) investidura (1) investigació (3) investigacions (2) inviolabilitat parlamentària. regulació legal (1) inviolable (1) involució (3) involución (1) involucionista (1) inyencions despòtiques (1) irracional (1) irracionalisme (1) irracionalitat (1) irrealitat (1) irreconciiables (1) irregularitats (2) irreverent (1) islamofòbia (1) jardins (1) jerarquia normes (1) jerarquització món polític (1) Joaquim Torra (1) joc brut (6) joventut (1) joves (1) jubilacions anticipades (1) jubilats (3) judici (2) judici de Nuremberg (1) judici oral (1) judicialització (1) jueus catalans (1) Junqueras (1) juristes catalans (1) justicia (3) justícia (24) justicia distributiva (2) justícia distributiva (1) justícia eficient (1) justícia espanyola (1) justícia històrica (1) justícia igual per a tots (1) justícia imparcial (1) Justícia independent (1) justícia ràpida (1) justícia social (17) justícia soicial (1) justícia transnacional (1) justícia. (1) justífica social (1) Justificació (1) jutges (1) jutjats (1) kidentitat nacional (1) l (1) laïcisme (1) lectura democràtica (1) legalitat (18) legalitatr democràtica (1) legislació (4) legislar (1) legislatiu (1) legislatura dolenta (1) legislatura epíleg (2) legitimitat (9) legitimitat democràtica (2) legitimitat democràtica. Europa dels pobles (1) lentitud (1) lentitud històrica (1) lerrousisme (1) Leyes de Castilla (1) libel (1) liberación del hombre (1) liberal (4) liberalisme (2) liberalisme conservador (1) liberalismo (1) liberals (4) libertad (4) libertad nacional (1) lideratge (1) liders (1) lidratge (1) limitació temporal (1) limitacions (2) limitar drets (1) limitar poder (1) limits (1) límits (5) límits autonòmics (1) linqüents (1) liquidar el franquisme (1) liquiditat (2) literatura política (1) llei (25) llei de consultes (1) llei de partits (1) llei del mercat (1) llei electoral (4) llei electoral. càstic fiscal consum (1) llei especial (1) llei i Dret (1) llei i equitat (1) llei justa (3) llei obstructiva llibertats (1) llei restrictiva (1) llei supranacional (1) lleialtat (6) lleialtat institucional (1) lleialtat política (1) lleis (5) lleis aplicables (1) lleis catalanes (1) lleis coercitives (1) lleis injustes (2) lleis locals (1) lleis naturals (1) lleis positives (1) lleis restrictives (1) lleis variables (1) llengua (2) llengua catalana (3) llengua internacional (1) llengua pròpia de l'Aran (1) llenguatge ordinari (1) llibertat (75) llibertat d'empresa (1) llibertat d'expressió (6) llibertat d'informació (4) llibertat d'opinió (1) llibertat d'opinió. (1) llibertat de comerç (1) llibertat de consciència (1) llibertat de fer (1) llibertat de la paraula (1) llibertat de premsa (2) llibertat de prensa (1) llibertat de protesta (1) llibertat formal (1) llibertat històrica (1) llibertat ideològica (2) llibertat municipal (1) llibertat possible (1) llibertat premsa (1) llibertat. corrupció (1) llibertat. esquerra (1) llibertat. violència (1) llibertats (52) llibertats ciutadans (1) llibertats fonamentals (3) llibertats i drets (1) llibertats indviduals (1) llibertats públiques (4) llibertats socials (1) llibertats tradicionals (3) llibertats. democràcia participativa (1) llibertats. drets històrics (1) llibre (1) llibrertat (1) llibres (3) lliiure determinació (1) llista unitària (1) llistes (1) llistes conjuntes (1) llistes electorals (2) llistes negres (1) llistes obertes (5) llistes precuinades (1) llistes tancades (2) llistes transversals (1) llits tancats (1) lliure comerç (2) lliure desenvolupament (1) lliure determinació (2) lliure determinació dels pobles (2) lliure mercat (1) llocs turístics (1) llreis inquisitorials (1) Lluís Companys (1) lluita (1) lluita contra la polució (1) lluita obrera (1) Lo Catalanisme (1) loteria (1) luxe (2) maçoneria (1) macroilles (1) madrasses (1) Madrid (1) màfia (1) màfies (1) màgia (1) majoria (2) majoria absoluta (1) majoria parlamentària (3) majoritari (1) mal ús (1) mala gestió (1) mala política. (2) malalts (1) malbaratament (2) males pràctiques (1) malestar (3) malestar polìtic (1) malestar social (1) malestar. canvi (1) malevolència (1) malformacions (1) malgovern (1) malquerencias (1) malson (1) maltractament (1) manca de respecte a la llei (1) manca generositat (1) mancances democràtiques (1) mandat (1) mandat democràtic (3) mandat evangèlic (1) Manifest (1) manifestació (6) manipulació (1) manipulació polìtica (1) manipulacions (1) manipular (1) manters (2) maquinària administrativa (1) maquinària Estat (1) maquinària rutina (1) Maragall (1) marc conflictiu (1) marc constitucfional (1) marc legal (2) marea blava (1) marginaciói (1) marginats (1) marketing (2) marques blanques (1) màrqueting (2) marroquins (1) màrtirs (1) marxisme (2) màscara (1) masses (1) massificació (1) material escolar (1) materialisme (1) medi ambient (2) mediana (1) mediocritat (1) memòria (1) memòria històrica (3) Memorial de Greuges (1) mendicitat (3) menjadors socials (1) mentida (9) mentida política (2) mentides (8) mentides. (1) mentidfes (1) mentir (1) menys centralisme (1) menyspreu (1) menysteniment (2) mercadeig (1) mercaders (1) mercados (1) mercat (4) mercat global (1) mercat internacional (1) mercat lliure (1) mercats (5) mercats especulatius (1) mesón (1) mesures (3) mesures correctives (1) mesures pressupostàries (1) mesures socials (1) metamorfosi (2) mètodes dictadura (1) migració (1) militància ferida (1) millorament social (2) millorar (1) millorar salaris (2) millorar sistema (1) minijobs (1) minoria (2) minoria catalana (1) minoría catalana (1) minoria nacional (3) minoria social (1) minories (13) minories dominants (1) minories nacionals (1) minoríes nacionals (1) minories polìtiques (1) miracle (1) miracles (1) mirall mediàtic (1) misèria (15) misericòrdia (1) miting (1) mitjans (2) mitjans alternatius (1) mitjans comunicació (1) mitjans económics (1) mòbil (1) mobilitat (2) mobilització (3) mobilització permanent (1) mobilitzacions (1) moció de censura (1) moció de censura. (1) model (3) model autonòmic (1) model britànic (1) model d'Estat (1) model de patriota (1) model de societat (1) model esgotat (1) model polìtic (1) model social (2) models (1) models democràtics (1) models polítics (1) models polìtics (1) models societat (1) moderació (3) moderar (1) modernitat (2) modernització (4) modernitzar (2) modèstia (1) món (1) món català (2) món democràtic (2) món interdependent (1) món obrer (1) monàrqics (1) monarquia (12) Monarquia espanyola (1) Monarquia ilegítima. (1) monarquia parlamentària (1) monarquia repressora. (1) monarquics (1) monàrquics (1) monarquies (1) monetarisme (1) monòleg (2) monòlegs (3) monòlegs per debats (1) monopoli (6) monopoli conservador (1) monopolis (2) monopolitzar (1) montantge (1) moral (11) moral pública (1) moralitat (4) morositat (1) mort (1) mort digna (1) Mossos (1) Mossos d'Esquadra (1) movilització permanent (1) moviment de tropes (1) moviment obrer (3) moviment revolucionari (1) moviments difosos (1) moviments nacionalistes (1) moviments populars (1) moviments socials (3) Movimiento Nacional (1) multes (1) multicultural (1) multiculturaqlisme (1) multinacionals (1) multipartidisme (2) multiracial (1) mundo rural (1) municipalisme d'esquerres (1) municipalisme democràtic (4) muntatge (1) mur (1) muralles (1) murs (1) museu (1) música (2) mutació política (1) naci'o (1) nació (13) nació castellana (1) nació catalana (14) nació catalana. (2) nació única (1) nacionalisme (5) nacionalisme agressiu (1) nacionalisme català (2) nacionalisme democràtic (1) nacionalisme espanyol (3) nacionalisme excloent. (1) nacionalisme fraccionat (1) nacionalisme intolerant (1) nacionalisme reaccionari (1) nacionalistes (1) nacionalitat (2) nacionalitat catalana (1) nacionalitat catalana. ambicions personals (1) nacionalitat histórica (1) nacionalitat històrica (3) nacionalitat històrica. (1) nacionalitats (3) nacionalitats històriques (4) nacions (4) nacions històriques (1) nacions ibèriques (1) nacions sense estat (2) nacions sotmeses (1) Nacions Unides (12) Nacions Unides. (1) Nacions Unides. Drets Humans (1) narcotràfic (1) narques (1) nazis (1) necessitat social (1) necessitats socials (1) negacionisme (7) negativa (1) negativitat (1) negligències (1) negoci (1) negoci de la mort (1) negociació (1) negociacions (2) negociar (4) negocien (1) negociet (1) negocis (3) negocis amiguisme (1) nens soldats (1) neocapitalisme (1) neocapitalisme salvatge (1) neoconservadurisme (4) neofalangisme (1) neofeixisme (3) neofeixisme emergent (1) neofranquisme (4) neoliberalisme (1) nepotisme (2) neteja (2) neteja religiosa (1) neteja social (1) neutralitat (3) neutrals (1) neutraluzació constitucions (1) niños (1) nivell (1) no bipartidisme (1) no confrontació (1) no intervinguda (1) no iva (1) no sembrar verí (1) no violència (3) noblesa (1) normalitat (3) normes (4) normes de conducta (1) nostàlgia (2) notícies (1) nou abisme (1) nou bolchevismo (1) nou comunisme (1) nou feudalisme (1) nou govern (1) nou model (1) nou model econòmic (1) nou model social (1) nou ordre (1) nou règim (1) nou repte (1) nou sistema (1) nous drets (1) nous models democràtics (1) nous polìtics (1) nous sectors productius (1) nous temps (1) nova Constitució (1) nova democràcia (1) nova economia (1) nova esquera catalana (1) nova esquerra (2) nova esquerra catalana (1) nova Europa (1) nova pàtria (1) nova política (2) nova polìtica (2) nova societat (1) noves eleccions (1) noves eleccions plebiscitàries (1) noves esclavituds (1) noves feines (1) noves generacions colpejaades (1) noves idees (2) noves relacions (1) noves resperances (1) noves sigles (1) nuclis (1) nul·litat (1) nultipartidisme (1) Nuremberg (1) oasi (1) obediència (5) obediència cega (1) obediència lleis (1) obertura idees. (1) obligacions (2) obligacions internacionals (1) obra pública (1) obres socials (1) obrir diàleg (1) obrir palaus (1) obscuritat (2) observadors (1) obstacles (1) obstacles ideològics (1) obstrucció (1) Occcità (1) ocupació (4) ocupació institucions (1) odi (3) odi nacional (1) ofec (1) ofensiva (1) ogualtat (1) oipinió pública (1) okupes de la democràcia (1) oligarques (1) oligarquia (5) oligarquia financera (1) oligarquies (9) oligarquies malevolents (1) Òmnium Cultural (1) omplir cintinguts (1) ones pràctiques (1) operació Catalunya (1) opinar (2) opinió (6) opìnió (1) opinió crítica (1) opinió general (1) opinió mòbil (1) opinio publica (1) opinió pública (21) opinió tolerant (1) oportnitats (1) oportunisme (1) oportunistes (1) oportunitat (1) oportunitats (2) oposició (7) oposiciò constructiva (1) oposició responsable (2) oposició socialista. (1) opposició constitucional (1) opressió (4) opressió autoritària (1) oprimits (1) opulència (1) oralitat (1) ordinament jurídic (1) ordre (5) Ordre Públic (1) ordre abusiva (1) ordre constitucional (1) ordre constritucional (1) ordre ètic (1) ordre internacional (1) ordre jurídic (1) ordre moral (2) ordre obedient (1) ordre polìtic (1) ordre públic (1) ordrejurídic (1) organització (1) organitzacions (1) orgull català (1) origen encàrrec (1) origen plural (1) ortografia nacional (1) OSOE (1) ostentació (2) ostracisme (1) Otan (1) pa'is (1) Pablo Iglesias (1) paciència (2) paciència. (1) pacifisme (1) pactar (4) pacte (4) pacte d'estabilitat (1) pacte fiscal (3) pacte nacional (1) pactes (7) pactes contra la independència. (2) pactes de conveniència (1) Pactes Internacionals (1) pactisme (3) paella. (1) pagar deute públic (2) pagar deutes (2) pagar impostos (1) país (1) país d'acollida (1) país europeu (1) país normal (1) país pobre (1) país prosper (1) països industrialitzats (1) països lliures (1) països petits (1) països pobres (1) palau (1) pancatalanisme (1) paperetes (2) papers del Panamà (1) paradisos fiscals (2) paranoia (1) paranys (1) paraula contrària (1) paraules (4) paraules sense sentit (1) parcialitat (2) parcialitat Rei (1) paret (1) Parlament (5) Parlament deocràtic (1) parlament europeu (1) Parlament. (1) parlamentari (1) parlamentarisme (2) Parlaments (1) Parlamernt (1) parlar (4) parlar amb els catalans (1) parrticularismes nacionals. (1) participació (7) participaciò (1) participaciò activa (1) participació ciutadana (5) participació democràtica (1) participació directa (1) participació oberta (2) participació social (1) participaciò social (1) participacipo ciutadana (1) partidisme personalista (1) partidos (1) partit (2) partit bisagra (1) partit corrupte (1) partitocracia (1) partitocràcia (8) partits (26) partits catalans (1) partits contaminats (1) partits convencionals (1) partits de soldats (1) partits democràtics (1) partits empresa (1) partits fantasmes (1) partits filtre (1) partits instruments (1) partits mitjancers (1) partits políitics (1) partits refugi (1) partits socialistes (1) partits unionistes (1) passat (3) passat antisolidari (1) passat dictatorial (1) passat franquista (1) pastera (1) pastoral (1) patologies (1) patologies socials (1) pàtria (2) pàtria catalana (1) patriarcalisme (1) patrimoni cultural (1) patrimonis ocults (1) patriotisme constitucional (1) patriotisme espanyol (1) patrrimoni (1) pau (21) pau i concòrdia (1) pau perpètua (1) pau social (2) pedagogia (1) pedagoia republicana (1) Pedro Sánchez (1) pena de mort (1) penitència (1) pensament (9) pensament anglosaxò (2) pensament cíitic (1) pensament de dreta (1) pensament de govern (1) pensament juríidic (1) pensament plural (2) pensaments (1) pensionistes (1) pensions (5) Pep Guardiola (1) perdó (1) perdonar (1) perfeccionisme (1) perfils (1) periodisme (1) periodistes (4) perplexes (1) persecució (3) persecució fraui corrupció (1) perseguir el feixisme (1) persona (1) persona humana (1) personalisme (1) personalismes (2) personalitat (1) personalitat nacional (1) personalitat nacional catalana (2) persones (1) perspectiva (1) perturbacions (1) perversión (1) perversions informatives (1) pessimisme (1) picaresca (1) pilotes de goma (1) piramidal (1) pirateria (1) pirmi (1) pisos buits (1) pla de xoc sociaol (1) plagues bibliques (1) planificació (3) plataforma jovenil (1) plenitud (1) plenitud democràtica. (1) plural (3) pluralisme (22) pluralisme institucional (1) pluralisme polític (1) pluralitat (7) pluralitat estructures (1) plurilingüísme (1) plurinacional (1) plurinacionalitat (1) pluripartidisme (1) pluripatidisme (1) pñolìtica esdpanyola (1) població bilingüe (1) població laboral (1) població sense recursos (1) poble (20) poble català (7) poble cremat (1) poble divers (1) poble lliure (2) poble plural (1) poble realitat prèvia (1) poble sobirà (1) pobles (1) pobles autòctond (1) pobles civilitzats (1) pobles germans (2) pobles units (1) pobres (9) pobresa (16) pobresa cronificada (1) pobresa energètica (1) pobresa infantil (1) pobresa moral (1) Podemos (1) poder (74) poder absolut (3) poder capitalista (1) poder central (2) poder coactiu (1) poder econòmic (1) poder legislatiu (2) poder moderador (2) poder polític (2) poder polìtic (2) poder social (2) poder vitalici (1) poder. (1) poderosos (1) poders clandestins (1) poders econòmics (1) poders establerts (1) poders Estat (1) poders externs (1) poderts (1) pogrés econòmic (1) polític rebel (1) política (12) polìtica (8) polìtica amenaçadora (1) política antilaboral (1) política catalana (2) política constructiva (2) política contracte (1) política d'esquerres (1) política d'ofec (1) política de desconeguts (1) política de la por (2) política de pau (1) polìtica de terra cremada (1) polìtica decadent. (1) política energètica (1) política espanyola (1) política espectacle (1) política financera (1) política franquista (1) polìtica imperial contaminació (1) polìtica insultant (1) política protesta (1) política racional (1) política reaccionària (1) política responsable (1) polìtica sobiranista (1) política social (1) polìtica unitarista (1) políticos honestos (1) polítics (3) polìtics (3) polìtics claudicants (1) polítics desapareguts (1) polìtics funcionaris (1) polítics honestos (1) polìtics mediocres (1) polìticvs (1) polítiques errònies (1) polítiques fiscals (1) polítiques hegemòniques (1) polítiques socials (1) polìtiques socials (1) polìtiques socials i de progrés (1) polució (1) ponderació (1) populisme (7) por (1) por acumulada (1) porincipis democràtics (1) porqueria (1) portes giratòries (3) portes tancades (1) possibilisme (4) possible frau històric (1) post socialisme (1) postguerra (1) potència econòmica (1) potència imaginària (1) pou d'angoixa (1) ppoder equilibrat (1) pràctiques democràtiques (1) pràctiques discriminatòries (1) pragmatisme (3) Prat de la Riba (1) precarietat (3) pregunta (1) prejudicis (2) premsa (1) premsa independent (1) premsa lliure (2) prepotència (2) prescripció (1) preservació societat (1) presidencialisme (3) President (1) president mediàtic (1) presó (3) presos (1) presos polítics (1) pressió fiscal (1) pressió treballadors (1) pressions polítiques (1) pressupost (6) pressupost municipal (1) pressupostos (5) prèstec (1) prestigi (2) prestigis (1) pretensions regressives. (1) preus polítics (1) primavera (1) principi de la força (1) principi de subsidiarietat (2) principi de territorialitat (1) principi democràtic (7) principis (10) principis bàsics (1) principis democràtics (8) principis generals (1) principis interpretació (1) principis juridics preàmbul constitució (1) principis liberals (2) princpis i valors (1) prioritat (1) prioritats (2) prioritats socials (1) privatitzaciò català (1) privatitzaciò serveis (1) privatitzar (3) privilegiats (3) privilegis (7) probable (1) problema (1) problema català (1) problema democràtic (1) problema polìtic (1) problema social (1) problema socialo (1) problemàtica (1) problemàtica social (2) problemes (2) problemes socials (5) procediments penals (1) procés (5) procés català (1) procés constituent (1) procés de construcció d'Estat (1) procés electoral (1) procés frustrat (1) procés igualitari (1) procés participatiu (2) procés sobiranista (1) producció (1) productes (1) productivitat (1) profanació institucions (1) progr'es (1) programa comú (1) programes (1) progres (1) progrés (16) progrés econòmic (1) progrés educatiu (1) progrés i modernitat (1) progrés moral (1) progres social (1) progrés social (7) progrés socials (1) progressar sense avançar. (1) progressisme (2) progressista (1) progressistes (2) progressivitat (1) prohibició (1) prohibicions (2) projecte (1) projecte actiu (1) projectes alternatius (1) proletariat (1) promesas (1) pronòstic (1) pronòstics (1) propaganda (1) propietat (2) propietat terra (1) proporcionalitat (4) prospeccions (1) prosperitat (6) protagonisme (1) protecció dades (1) protecció de l'individu. (1) protecció internacional (1) protecció legal patrimonis (1) protecció moral (1) protecció sanitària (1) proteccionisme (1) protegir valorts (1) protesta (6) protesta social (1) protesta sonora (2) protesta veïnal (1) protestants (2) protestar (1) protestes (1) protocol (3) provençal (1) proves (1) províncies (1) provocacions (3) prudència (3) pseusodictadura (1) pública (1) publicar (1) publicitat (1) Puerto Rico (1) Puigdemont (4) pujolisme (1) pulcritud literaria (1) punts de vista intocables (1) puralisme (1) puritanisme (1) quadern gris (1) quadres (1) quadres polìtics (1) qualitat (1) qualitat de vida (1) qualitat democràtica (4) quart poder (1) queixes (1) querella (1) qüestió catalana (1) qüestió identitària (1) qüestió interna (1) qüestió nacional (1) qüestió social (2) quina política municipal? plors hipòcrites (1) quota catalana (1) racionalitat democràtica (1) racionalització (2) racionalitzar creixement (1) racisme (2) radicalisme (3) radicalisme democràtic (1) radicalismes (1) radicalitat (1) radicalitat democràtica (1) radicalització (1) radicals (1) radicaltzació (1) radiografia crítica (1) raó (2) raó d'Estat (1) raonaments (2) rapinyaires (1) reaccionària (1) realisme (2) realitat (6) realitat global (1) realitat història (1) realitat històrica (1) realitat plural (2) realitat política (1) realitat social (4) realitat sociao (1) realitat urbana (1) realitats (1) rebaixes (1) rebaja (1) rebel (1) rebeldia (1) rebelió (1) rebel·lia (1) rebellio (1) rebel·lió (1) rebel·lió política (1) rebels (2) rebuig (5) rebuig. (1) recaptació fiscal (1) recaptar (1) recentraklització (1) recentralització (4) recentralización (1) recerca veritat (1) recessió (8) recetralització (1) reclamar (1) recoinstituir democracia (1) recomposició (3) recomposició polìtica (1) reconciiació (1) reconciliació (4) reconciliaciò (1) reconciliació bandols (1) reconciliació social (1) reconeixement (1) reconeixement drets naturals (1) reconeixement poble (1) reconstrucció model Estat (1) reconstrucció nacional (1) reconstrucció social (2) reconstruir l'esquerra (1) record (1) recorte (1) recrear democràcia (1) rectificar (1) rectitud (1) recuperació (2) recuperació econòmica (3) recursos (3) recursos comunitat (1) recurtsos públics (1) Recusació (1) redefinició democràcia (1) redes criminales (1) redistribució (2) redistribució riquesa (1) redistribució social (1) redressar (1) reduir (1) reduir desigualtats (1) reduir despesa (1) reduir funcionariat (1) referéndum (1) referèndum (58) referèndum d'autodeterminació (1) referèndum de futur. (1) referendum democràtic (1) referèndum independència. (1) referèndum legal (1) referèndum unilateral (4) referèndum vinculant (1) referèndumk unilateral (1) Referènduym (2) reflex defensiu catalans (1) reflexió (3) reflexió lliure (1) reforma (5) reforma Constitució (1) reforma constitucional (2) reforma fiscal (1) reforma laboral (1) reforma pactada (1) reforma política (2) Reforma Polìtica (1) reforma. (1) reformar (2) reformar Constitució (2) reformar lleis (1) reformas (1) reformes (3) reformes sense concretar (1) reformes socials (2) reformes. obediència (1) reformisme (1) reformisme indefinit (1) refugiats (3) refundació (1) refundació socialista (1) refundar (1) refundar democràcia (1) refundar ètica del pensament (1) regal (1) regals (2) regeneració (5) regeneraciò (1) regeneració polìtica. (1) regenerar (1) règim (12) règim autoritari (2) règim de dret (1) règim democràtic (2) règim disciplinari (1) règim enderrocat (1) règim especial (1) règim feixista (1) règim local (2) règim parlamentari (1) règim polític (1) règim totalitari (2) règims (1) règims discrepants (1) regió (2) regió. frau (1) regions (2) reglament estricte (1) Reglament parlamentari (1) regles (1) regles democràtiques (1) regressió (2) regulació (2) regulaciò partits (1) rehabilitacions (1) Rei no infalible (1) reincarnació (1) reinventar (1) reivindicacions (5) reivindicacions catalanes (3) reivindicacions nacionals (1) reivindicacions sobiranistes (1) reivindicacions socials (2) reivindicar (1) relacions (2) relacions socials (1) religió (2) religions (1) relliscada (1) remuneració digna (1) renda de ciutadania garantida (1) renda mínima garantida (1) renovació (9) renovació aparell (1) renovació política (1) renovació social (1) renovar (1) renovar càrrecs (1) renovar Espanya. concòrdia (1) reny injust (1) reorientar (1) repensar (1) repòs etern (1) representació (1) representativitat (1) repressió (15) repressió policial (1) reprovació (2) republica (1) república (13) República Catalana (11) república democràtica (1) República Islàmica (1) república laica (1) república moderna (1) República parlamentària (1) republicanisme (3) republicanisme català (1) republicans (3) republicans catalans (1) republicans morts (1) reputació (1) rescat (3) rescat social (1) resistència (2) resistència alternativa (1) resistència catalana (1) Resolucions Nacions Unides (2) resorgiment català (1) respectar (1) respecte (12) respecte indidivu (1) respecte institucional (1) respecte. (1) responsabilitat (9) responsabilitat criminal ministres i fiscals (1) responsabilitat política (1) responsabilitats (2) responsabilitats socials (1) responsable (1) responsables (1) responsablitats (1) ressentiment (1) ressuscitar vells partits (1) restauració (1) restauració monàrquica (1) restaurant (1) resultats (1) resultats electorals (2) retallada (2) retallades (15) retalladles (1) retallar pensions (1) retard (1) retard renovació (1) retardar eleccions plebiscitàries (1) retards estat (1) retorn (1) retorn Tarradellas (1) retrocedim (1) retrocés (2) reunificació (1) revenja (1) reventar (1) revitalitzar democràcia (1) revocació (2) revolució (4) revolucio comunista (1) revolució cultural (1) revolució democràtica. (1) revolució liberal (1) revolució social (1) Revolución Francesa (1) revolucions (2) rfepressió (1) rics (3) rigidesa moral (1) rioqueses (1) riquesa (10) riquesa oculta (1) riqueses (3) riqueza (1) risc (1) riscos globals (1) rivalitats (1) rivalitats internes (1) robos (1) rojos (1) romana (1) romanticisme (1) rosa (2) ruina (1) ruptura (12) ruptura amb l'absolutisme (1) ruptura de la llei (1) ruptura democràtica (1) rupturisme (2) rutina (1) rutines (1) saber dir no (1) sacrifici econòmic (1) Sagrada Família (1) saitat (1) salari (3) salari just (1) salari mínim (3) salari mínim baix (1) salaris (6) salaris baixos (1) salaris dignes (1) salaris inferiors al mínim (1) salaris insuficients (1) salaris reduïts (1) salvapàtries (1) salvatgisme (1) sana democràcia (1) sancions (2) sanejament (2) sanejament financer (1) sanejar (1) sanitat (2) sanitat privada (1) saqueig (4) saqueig públic (1) saqueo (1) satanisme (1) saviesa (1) secessió (1) secessió admissible en dret internacional (1) secessió d'Estats (1) Secessió de Catalunya (1) Secessió. costum (1) secret (4) secret oficial (1) secret oficial (1) secret professional (1) secretariats (1) secretisme (1) secretismes (1) secrets (1) sectarisme (7) sectes polìtiques . (1) sectors d'ordre (1) segregació (2) seguretat (12) seguretat ciutadana (1) seguretat jurídica (1) seguretat nacional (1) seguretat pública (2) seguretat social (1) seients (1) semàntica (1) Senegal (2) sensacionalisme (1) sense valors (1) sensibilitat (3) sensibilitat catalana (1) sentència (1) Sentència cas Otegui de 2011 (1) sentiment (2) sentiment col·lectiu (1) sentiment humanitari (1) sentiment imperial (1) sentiment nacional (1) sentiments (2) sentit comú (4) sentit del dret (1) sentit humanista (1) sentit humanitari (1) sentit identitari (1) sentit social (1) seny (2) senyera (2) separació de poders (1) separació espiritual (1) separadors (1) sepultura (1) sepultures dignes (1) sequera crediticia (1) ser lliures (1) ser realistes (1) serietat (2) seriositat (1) servei (3) servei públic (3) serveis mínims obligatoris (1) serveis municipals (1) serveis policials (2) serveis públics (2) serveis pùblics (1) serveis socials (6) servir (1) servituds (3) setge a Catalunya (1) setge permanent (1) severitat jacobina (1) sicav (2) signar (1) sigularitat (1) silenci (9) silenci negociacions (1) silenci. (1) silencis (1) símbol democràtic (1) símbol patriòtic (1) símbols (2) sinceritat (2) sindicats (5) singularitats territorials (1) siniestralitat (1) sistema (6) sistema de silenci (1) sistema espanyol (1) sistema sanitari (1) sistemes (1) sistemes ideològics (1) situació econòmica (1) sobirania (31) sobirania catalana (1) sobirania compartida (1) sobirania del poble (1) sobirania nacional (3) sobirania parlamentària (1) sobirania popular (2) sobirania única (1) sobiranisme (9) sobrecost AVE descobert (1) socialdemocracia (1) socialdemocràcia (10) socialdemoràcia (1) socialisme (6) socialisme clàssic (1) socialisme dividfit (1) socialisme totalitari (1) socialisme. (1) socialismo (1) socialistes (2) socialització (4) socialització riquesa (1) socialitzar (5) socialitzar la democràcia (1) socialitzar pèrdues (1) socialitzar riquesa (2) socialsme (1) sociedad (1) societat (14) societat aculturalitzada (1) societat avançada (1) societat catalana (4) societat civil (6) societat col·lectivitzada (1) societat de libertats (1) societat de progrés (1) societat democràtica (3) societat democràtica. justícia (1) societat desarrelada (1) societat desigiual (1) societat estructurada (1) societat global (1) societat hip'ocrita (1) societat igualitària (1) societat incultura (1) societat industrial (1) societat lliiure (1) societat lliure (3) societat malalta (1) societat moderna (1) societat multicultural (1) societat oberta (1) societat opulenta (1) societat organitzada (1) societat participativa (1) societat plural (1) societat racional (2) societat servil (1) societat. municipi (1) societatr (1) societats sotmeses (1) soft law (1) soldats (1) solidaris (1) solidaritat (17) solidaritat fraternal (1) solidaritat internacional (1) solidaritat pública (1) solidaritat social (5) solidaritat transversal (1) solidaritat universal (1) solució constitucional (1) solucions (8) solucions democràtiques (1) solucions pactades (1) solucions polítiques (1) solvencia (1) somni (4) somnis (1) sondeigs (1) sondejos (1) sospites (1) sostenibilitat (1) sostre (1) souvenirs (1) subdesenvolupament polìtic (1) submissió (2) submissió Estat Català (1) subordinaciò (1) subsidiarietat (1) subterfugi jurídic (1) subvencions (1) successió d'estats (1) suflés polìtics (1) sufragi universal (4) suicidis (1) suïcidis (1) sumar (1) superar divisions (1) supèrbia del poder (1) supèrbia negacionista (1) supèrbies (1) superioritat del poder (1) supervivència (1) suport (1) supressió provincies (1) suprimir provincies i diputacions (1) surrealisme (1) svàrtiques (1) tabac (1) tabú (1) Tactat de Lisboa (1) tallat català (1) tancament llits (1) tancar bancs (1) tardofranquisme (1) Tarradellas (1) taxes (2) taxistes (1) tecnocràcia (1) tecnòcrata (1) tecnologia (1) teixir acostaments (1) teixit polític (1) teixit social (1) telegovernança (1) telenotícies (1) televisió (3) temes interns (1) temor (2) temples (1) temps (3) temps canviants (1) temps difícils (2) temps moderns (1) temps nou (1) tenacitat (1) tensió (1) tercer poder (1) tergiversació (1) terra (1) terra d'acollida (1) terrasses (1) terrasses escura butxaques (1) terratinents (2) terres cultivables (1) territori (3) territorio (1) territoris (1) terror (1) terrorisme (1) terrorisme antihumà (1) tesis per la controversia (1) tirania (6) tiranies (2) títol (1) títols nobiliaris (2) to injuriós (1) to moderat (1) tolerància (16) tornar diners (1) toro (1) tortura (1) totalitarisme (7) totalitarismes (1) tots contribuir (1) traampa (1) tractaments nihilistes (1) Tractat Atlàntico Norte (1) Tractat de no ús d'armes químiques (1) Tractat Paris 1898 (1) Tractat UE 2007 (2) Tractats (6) Tractats internacionals (2) Tractats interrnacionals (1) tracte honorable (1) tradició (2) tradició catalanista (1) tradició espanyola (1) tradició republicana (1) tradicions (4) tradicions democràtiques (1) tràfec persones (1) traició (1) trama Gurtel (1) trames corruptes (1) tranjsparèhncia (1) transformació (4) transformació Estat (1) transformació social (2) transformacions (1) transformar (1) transfranquisme. (1) transfuguisme (2) transició (17) transparencia (1) transparència (28) transparència gestió (1) transparència. (2) transports públics (1) trasparència (1) trasvassament (1) traves (1) treball (5) treball abusiu (1) treball digne (1) treball temporal (1) treballadors (17) treballadors immigrants (1) treballadors municipals (1) treballar per la pau (1) tresposta democràtica (1) Tribunal EWuopeu Drets Humans (1) Tribunal Internacional de Justícia (1) tribunal suprem (1) tribunals humans (1) tribus (1) tribus intolerants (1) tributs (3) tripijocs (1) trobada diplomàtica (1) trobar encaix (1) tuberculosi (2) turbulències (2) turisme (1) turisme polític (1) turistes (2) tyutela penal (1) uinvestigació (1) ultraconservadores (1) ultradreta (6) ultratges (1) uniformitat (2) unilateralisme (1) unilateralitat (2) Unió Catalanista (1) Unió europea (6) Uniö europea; Repüblica catalana (1) unió política (1) Unió Socialista (1) Unión Monàrquica (1) unionisme (2) unitarisme (1) unitat (21) unitat catalana (1) unitat catalanista (1) unitat d'Espanya (4) unitat d`'Espanya (1) unitat electoral (1) unitat forçada (2) unitat imposada (1) unitat nacional (1) unitat política (1) unitat polìtica catalana (1) unitat socialista (1) unitat territorisal (1) universalisme (1) universitats (1) urbanisme democràtic (1) urbanisme social (1) urnes (7) utipies (1) utoopia (1) utopia (11) utopía (1) utopìa (1) vacances (5) vaga (4) vaga general (1) vaixell europeu (1) Valentí Almirall. (1) valors (24) valors catalans (1) valors democràtics (6) valors escombraries (1) valors ètics i socials (1) valors republicans (10) valors superiors (1) valorspermanents (1) vandalisme (1) vandalisme urbà (1) vanitat (2) vanitats (1) vanitats.corrupció (1) vassallatge (1) vassalls (1) vedettes (1) vedll palau (1) vell catalanisme (1) vell ordre (1) vell país (1) vell règim (2) vella política (2) vella polìtica (2) vells partits (3) vells principis (1) vells problemes (1) velocitat (2) vencedors (1) venedors pirates (1) venjança (2) verdad (1) verdad informativa (1) veritat (10) veritat històrica (2) veritats (1) versió oficial (1) vertebrar (1) verticalisme (1) veu del poble (1) veu progressista (1) via catalana (1) via evolutiva (2) via federal (1) via judicial (1) via legal (1) via pacífica (1) via repressiva (1) viatges (1) vicis (3) vicis i defectes règim (1) víctimes miseria (1) vida digna (2) vida privada (1) vida social (1) vida tranquila (1) vies participatives (1) vinculació (1) violacions drets humans (1) violencia (2) violència (26) violència d'Estat (1) violència ètnica (1) violència moral (4) violència permanent (1) violència policial (2) violència provocada (1) violencia salvaje (1) violència verbal (1) virtuts (1) visió de futur. diferència democràtica. (1) visió republicana (1) visions (1) viure (1) vivenda (2) vocació de perpetuïtat (1) vocacions (2) volem votar (2) voler (1) voltors (1) voluntat col·lectiva (1) voluntat del poble (1) voluntat democràtica (5) voluntat democràticca (1) voluntat general (1) voluntat popular (2) voluntat vital (1) vot electrònic (1) vot fragmentat (1) vot individual (1) votació (1) votació lliure 9N (2) votacions (1) votar (5) votarem (1) vots (2) vots en blanc (1) vulneració (1) vulneracions drets humans (1) xantatge (1) xde (1) xenofòbia (3) xiulada (1)
Amb la tecnologia de Blogger.
 
Copyright © 2010 Pau Miserachs, All rights reserved
Design by DZignine. Powered by Blogger